.
Temadag: Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017

Relatér dig til RDA – perspektiv og praksis

D. 8. juni 2017 hos Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

I sommeren 2016 traf Slots- og Kulturstyrelsen formel beslutning om, at Danmark skal overgå til at anvende de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA).

Med denne beslutning tages endegyldigt afsked med kortkatalogen og bydes velkommen til en ny katalogiseringspraksis, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk.

META og Metaforum afholder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA d. 8. juni 2017, hvor det overvejende fokus er den konkrete overgang i Danmark.

Kom og hør hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur.

Foreløbigt program
09.30 – 10.00   Ankomst + kaffe
10.00 – 10.10   Velkomst (v. Metaforum)
10.10 – 10.45   Introduktion til RDA og opsamling på hvad der er sket af tiltag i det forløbne år v.
Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd
10.45 – 12.00   Udmøntning i praksis:
• Om den danske profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC
• Hvad skal der ske med eksisterende data v. Line Jung Lindhard, DBC
12.00 – 13.00   Frokost
13.00 – 13.30   En praktisk øvelse udi katalogisering med RDA v. Line Jung Lindhard, Camilla Riis Petersen og
Bodil Dalgaard-Møller, DBC
13.30 – 14.15   Udnyttelse af data – hvad kan vi opnå? v. Bo Weymann, DBC
14.15 – 14.45   Eftermiddagspause med kaffe/the og kage
14.45 – 15.30   Tiltag, erfaringer og udfordringer i Sverige – Olle Johansson, Kungliga Biblioteket, Stockholm
15.30 – 15.50   Afslutning og opsummering inkl. information om uddannelse v. Leif Andresen, formand for
Bibliografisk Råd

Deltagergebyr:
META-medlemmer kr. 300
DFFU-medlemmer kr. 800
Alle andre kr. 950

Tilmelding: Link til DFFU’s hjemmeside https://www.dfdf.dk/index.php/arrangementer/details/52-rda?xref=45:rda
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 25. maj

Endeligt program for Generalforsamling 2017

META afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 26. april 2017 i

Program:
Kl. 11.00 – 12.00     Kan metadata og klassifikation skabes automatisk? / oplæg ved Brian Jacobsen fra Taxon
Kl. 12.00 – 13.00     Frokost
Kl. 13.00 – 15.30     Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående
kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår
med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af stemmeudvalg.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af generalforsamlingen

Nyt fra META februar 2017

Kære medlemmer af META

Hermed lidt nyt fra faggruppen.

 

Generalforsamling 2017

Som I jo nok ved er der ikke længe til vores generalforsamling, der afholdes onsdag d. 26. april i Mødecenter Odense.

I kan læse mere og tilmelde jer her: http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217023

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen. Vi modtager meget gerne input og ideer til arrangementer.

Alle medlemmer af bestyrelsen genopstiller til valg, men vi vil meget gerne have selskab – derfor må I meget gerne overveje, om I kunne have lyst til at stille op til bestyrelsen.

Som sædvanlig er der et fagligt oplæg i forbindelse med generalforsamlingen:  

Kan klassifikation og metadata skabes automatisk?

I både kommunalt og privat regi eksperimenterer man med automatisk skabte metadata – f.eks. i kommunernes KLE (www.kle-online.dk) og Digitaliseringsstyrelsens FORM (www.form-online.dk. Automatiserede metadata ligger til grund for centrale områder som adgangsstyring, postfordeling, personificering, søgeoptimering og meget mere.

Kom og hør Brian Jacobsen fra Taxon berette om hvordan man kan foretage automatisk metadatopmærkning, samt hvad mulighederne og faldgruberne er ved automatisk skabte metadata

Brian har tidligere deltaget i faggruppens arrangementer og er meget interesseret i bibliotekernes arbejde med metadata.

 

Temadag om RDA

Derudover kan vi fortælle, at der d. 8. juni, 2017 vil blive afholdt en temadag om RDA hos Mødecenter Odense i samarbejdet med Metaforum (det tidligere Forum for registrering).

Sæt kryds i kalenderen og kom og hør mere om historik og fremtidsudsigter.

Yderligere information og mulighed for tilmelding følger hurtigst muligt.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen i META