.
Om META

META beskæftiger sig med alle spørgsmål vedr. kataloger, herunder såvel katalogernes opbygning og struktur som katalogernes indhold.

META arbejder for at forbedre katalogens brugervenlighed og vil derfor gerne i kontakt med bibliotekarer i udlåns- og referenceafdelinger mhp. erfaringsudveksling. En stor del af faggruppens arbejde har i de seneste år drejet sig om danMARC2 og de nye katalogiseringsregler. Disse og andre relevante standarder for katalogisering klassifikation og formatering er centrale opgaver for faggruppen.

META beskæftiger sig også med organisatoriske spørgsmål, som funktionens placering i bibliotekerne.

Som rådgiver over for BF står faggruppen til disposition og har lejlighedsvis været BFs repræsentant over for de centrale instanser, hvor META ser det som sin opgave at yde konstruktiv kritik.

Emnerne behandles på bestyrelsesplan og på temadage og konferencer. META arrangerer temadage og konferencer efter behov.

Medlemsskab:
Som aktive medlemmer kan optages aktive medlemmer af Bibliotekarforbundet, som passive medlemmer kan optages passive medlemmer af Bibliotekarforbundet.
Desuden kan en person, der ikke er medlem af BF, men medlem af en anden faglig organisation optages som passivt medlem under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse.

Kontingent for 2015/2016:
Personlige medlemmer kr. 240
Studerende ved IVA og SDU: gratis

Bladet:
Fabitas blad blev nedlagt i sommeren 2011. Et arkiv over artiklerne i bladet fra perioden 2003-2010 kan stadig læses på siden.

Bestyrelsen:

Sekretær

René Høtbjerg Øhlenschlæger
Københavns Kommunes Biblioteker
Krystalgade 15
1172 Kbh. K
Tlf. 24 77 01 42
e-mail: reneho@kff.kk.dk


Referent

Karina Schødt Vedel-Schmidt
Statsbiblioteket
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C
Tlf: 89 46 23 86
e-mail: ksc@statsbiblioteket.dk

 

Webredaktør og kontaktperson til BF
Camilla Riis Petersen
DBC
Tempovej 7-11
2750 Ballerup
Tlf: 24 65 75 64
e-mail: crp@dbc.dk


Kasserer

Lene Østergaard
Skive Bibliotek
Østergade 25
7800 Skive
tlf.: 99 15 70 40
e-mail: leos@skivekommune.dk