.
Om META

Meta er en faggruppe under Bibliotekarforbundet, der beskæftiger sig med alle spørgsmål vedrørende metadata, der anvendes i professionelle redskaber til formidling af information og kultur, primært databaser og websider.

META beskæftiger sig også med organisatoriske spørgsmål, som funktionens placering i bibliotekerne.


Som rådgiver over for BF står faggruppen til disposition og har lejlighedsvis været BFs repræsentant over for de centrale instanser, hvor META ser det som sin opgave at yde konstruktiv kritik.

Emnerne behandles på bestyrelsesplan og på temadage og konferencer. META arrangerer temadage og konferencer efter behov.

Medlemsskab:
Som aktive medlemmer kan optages aktive medlemmer af Bibliotekarforbundet, som passive medlemmer kan optages passive medlemmer af Bibliotekarforbundet.
Desuden kan en person, der ikke er medlem af BF, men medlem af en anden faglig organisation optages som passivt medlem under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse.

Kontingent for 2018/2019:
Personlige medlemmer kr. 240
Studerende ved IVA og SDU: gratis

Bladet:
Fabitas blad blev nedlagt i sommeren 2011. Et arkiv over artiklerne i bladet fra perioden 2003-2010 kan stadig læses på siden.

Bestyrelsen:

Sekretær

René Høtbjerg Øhlenschlæger
KøgeBibliotekerne
Kirkestræde 18
4600 Køge
Tlf. 24 77 01 42
e-mail: rene.oehlenschlaeger@koege.dk


Referent

Karina Schødt Vedel-Smith
Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C
Tlf: 89 46 23 86
e-mail: ksc@kb.dk

 

Webredaktør og kontaktperson til BF
Camilla Riis Petersen
DBC
Tempovej 7-11
2750 Ballerup
Tlf: 24 65 75 64
e-mail: crp@dbc.dk


Kasserer

Lene Østergaard
Skive Bibliotek
Østergade 25
7800 Skive
tlf.: 99 15 70 40
e-mail: leos@skivekommune.dk