.
Bestyrelsesmøde, 30. januar 2012

Referat af møde i Fabitas bestyrelse, 30. januar 2012 på Sankt Andreas Bibliotek

Tilstede: Nina Kopp, Lars Lundegård Olsen, Michael Lukas Petersen, Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard

1)      Anne blev valgt til mødeleder

2)      Der var ingen ændringer til dagsordenen.

3)      Økonomi: Lene havde endnu ingen depotoversigt modtaget fra Dansk Bank, derfor kunne hun endnu ikke præstere et årsregnskab. Men økonomien ser fornuftig ud.

4)      Hjemmesiden: Nina kom med et skriftligt oplæg. Vi vil have et nyt look. Anne fik grønt lys til at snakke med webmasterne og kontakte en web-designer og spørge om priser mm.  Lars har oprettet en Fabita drop-box, og vil sende os alle en indbydelse per mail.

5)      Vi besluttede at lave 2-3 gå-hjem-møder til. Det ene—om muligt—på Erhvervsarkivet i Århus. Det andet—også i Århus—om digitalbevaring (denne anden skal helst finde sted d.28.3). Lars har påtaget sig at kontakte oplægsholdere til de to møder. Det tredje møde skal gerne være hos Datatilsynet(helst 21.5): den har Michael ansvar for. Vi leder stadig efter gode oplægsholdere til en temadag om data-brønden, som derfor først bliver til efteråret.

  • Anne undersøger om der kunne være nogen i Dansk Standards arbejdsgruppe om formater
  • Nina snakker med HH
  • Lene leder efter spor på Styrelsens hjemmeside

6)      Netværkssamarbejde. Alle var enige i, at deltagelse i andres faggrupper var en god investering.

7)      Næste møde:  vi satser på d.28.3. i Århus, og d.21.5. i København