.
Datarelateret funktionalitet i Danbib og biliotek.dk / referat af Kirsten Larsens indlæg

DBCs Kirsten Larsen indledte med at sige, at her var et emne som hun kunne tale om i to dage, dog havde hun kun 30 minutter. Hun gennemgik hurtigt samsøgningsfunktionaliteten i Danbib, men frarådede den egentligt: det kunne kun blive en ret grov søgning når den foregik på tværs af baserne.

Dernæst reklamerede KL for Emnebasen, og kom derefter hurtigt ind på netdokumenter, og spurgte hvad der var bedst: At de er med i katalogen, eller for sig selv? Hun ville gerne have noget respons fra publikum med hensyn til dette.

KL præsenterede de ideer der ligger til grund for udviklingen af det nye Netpunkt:

  • Visning af fund i alle baser
  • Sortering
  • Værkvisning
  • Emneoversigt
  • Facetteret søgning

KL spurgte om man ønskede en værkvisning som omfattede forskellige udgaver og materialetyper (oversættelser, lydbøger, punktskrift osv) i Danbib ligesom den i bibliotek.dk. Mig forekom det, at flere i publikum udtrykte mindre begejstring for værkvisning, ligesom de heller ikke var glade for klyngerne i Danbib.

Der er allerede en del link i posterne til forfatteromtale, anmeldelser mm. Men hvor mange bør der være, og hvad ønsker folk? Som Kirsten Larsen sagde, er der i Danbib og bibliotek.dk stof til flere dages diskussion.

Ref.: Kate Toft Madsen