.
Drømmebasen / referat af Kurt Mathiesens oplæg

Kurt er ansat i Forsknings- og Studieservice på CBS, og hans arbejdsområder er dels fagreference, dels informationsvagt, så han benytter fælleskatalogerne Danbib og bibliotek.dk som arbejdsredskaber og som almindelig bruger.

Kurt forestiller sig fælleskatalogerne som en slags multitool, hvor man kan lave sit eget skrivebord og vælge forskellige redskaber. Katalogen skal fungere som et selvstændigt arbejdsredskab, men den skal også kunne nås mange andre steder fra – det er oplagt med links fra forskellige sites, der er relevante i ens arbejdssituation (f. eks. Politiken bøger). M. a. o. fælleskatalogerne skal sende fangarme ud til de steder, hvor brugeren er. Kurt kunne også tænke sig et link direkte fra browseren til ”Søg i netpunkt.” (Det findes i biliotek.dk) Fælleskatalogen skal understøtte det almindelige workflow: F. eks. skal login fungere automatisk, og hertil skal være knyttet brugerens personlige konto med f. eks. statistik, og mulighed for at hente låner fra det enkelte bibliotekslånerregister (her kom et forslag fra salen om at danne et fælles lånerregister – evt. via borger.dk).

Dernæst kom Kurt nærmere ind på mulighederne for at understøtte navigation imellem relevante websites – man kunne ”samle en reference op” på en given side og tage den med over til søgning i netpunkt eller bibliotek.dk – man kunne springe fra bibliotek.dk til netpunkt eller omvendt. Hermed nærmer man sig det sømløse bibliotek – grænserne mellem de forskellige ressourcer bliver flydende, hvis historik og lånerdata kan følge med. I den forbindelse nævnte han også Library Elf: en tjeneste, som holder styr på, hvad man har lånt forskellige steder, og hvor historikken vel at mærke kan gemmes, når man selv har tilmeldt sig.

Endelig kom Kurt ind på muligheder for services i bibliotek.dk. Bl. a. LibraryThing og projektet COinS – context objects in spams – et projekt til søgning af pensumlitteratur, hvor man søger i én base – f. eks. en forlagsbase – og derefter flytter resultatet med over i en anden – f. eks. en biblioteksbase – for endelig at gemme resultatet i en liste. Han kunne godt tænke sig mulighed for at kunne flytte data til reference manager uden om kurven, og han kunne godt tænke sig nyhedsfeeds med udgangspunkt i eksterne kilder hvorfra man så kunne søge videre.

Ref: Bente Herborg Christensen