.
Rundvisning på Rigsarkivet 30.1.2012

Kære medlemmer.

Så er år 2011 snart slut og et nyt banker på døren. Fabitas bestyrelse vil gerne takke jer for jeres opbakning omkring generalforsamlingen i foråret og den temadag vi afholdt her i efteråret sammen med Forum for Registrering. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. På mødet i juni konstituerede den nye bestyrelse sig. Vi regner med inden længe at få lagt
billeder op af bestyrelsen på vores hjemmeside så alle kan se hvem vi er.

Hjemmesiden har i det hele taget haft vores fokus i år især efter at vi besluttede at nedlægge bladet. Som tidligere annonceret vil vi opbygge en annoteret linksamling Katalogisatorens værktøjskasse med links til relevante
sider for vores fag. Vi udbygger linksamlingen løbende og modtager meget gerne kommentarer og forslag til nye links.

Layoutet på vores hjemmeside er noget gammeldags og vi arbejder ihærdigt på at finde et mere tidssvarende. Der er også nogle uhensigtsmæssigheder med adgangen til linksamlingen som vi håber kan løses ved et nyt layout. Vi melder ud når det nye layout er på plads.

Fabita er i gang med at forberede det nye år hvor vi bla. planlægger endnu en temadag. Indholdet er ikke faldet på plads endnu. I bestyrelsen har vi længe snakket om at vi gerne vil invitere vores medlemmer til
nogle flere arrangementer og udflugter til steder som kunne være af interesse for os. Derfor glæder det os meget allerede nu at kunne invitere jer til

En rundvisning på Rigsarkivet

mandag d. 30. januar 2012 kl. 14.

Mødested: Rigsdagsgården 9, 1218 København K.  

Undervejs skal vi høre om Rigsarkivets registreringspraksis og hvilke udfordringer de har med at klassificere og journalisere alt det materiale de modtager. Tilmelding via BF’s kalender senest d.16. januar.

Fabita ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Fabitas bestyrelse: Kate Toft Madsen, Anne Serup, Lene Østergaard, Nina Kopp, Lars Lundegård Olsen og Michael Lukas Petersen