.
Debat og opsamling om drømme og ønsker

Der fremkom ønsker om flere datakilder i netpunkt – f. eks. franske (fra Opale) og spanske og italienske poster poster. Det skulle forgå med ad hoc hentning og konvertering ”on the fly” som med Bibsys og Libris. Bodil Dalgaard Møller fortalte, at det meget snart bliver muligt også at hente de norske og svenske poster via Z-punkt, og der er igangsat forsøg med genbrug af poster fra WoldCat – også med konvertering ”on the fly”. Forhåbentlig kan disse muligheder afhjælpe lukningen af Deutsche Bibliographie, som har vist sig for dyr at holde kørende, fordi der er temmelig få brugere.

Anne Kathrine Skibelund foreslog mulighed for katalogisering direkte til Danbib. Også på dette punkt er der et projekt løbende. Det er meningen at Danbib systemet skal opdeles i enkeltservices, og katalogisering er ét af dem. Men direkte katalogisering forudsætter tidstro opdatering, så der skal være fokus på opdateringsfrekvenserne.

Kira S. Hansen spurgte, om forskningsbibliotekernes emneord ikke kunne ligge i emnebasen som et tilvalg for sig, og Bodil Dalgaard Møller nævnte muligheden for at hente berigelser fra samme postklynge.

Susanne Thorborg anførte, at problemet med fælles data i høj grad er et spørgsmål om ”fælles fodslaw”. Skal vi stramme op på samarbejdet og droppe den anarkistiske valgfrihed? Der var bred enighed om ”fælles fodslaw”.

Anne Kathrine Skibelund ønskede også adgang til poster på elektroniske tidsskrifter. Der blev nævnt mulighed for at hente og konvertere udenlandske ISSN poster, men hvordan holder vi så styr på match til de eksisterende danske?

Der blev også nævnt ønske om en pjecebase, hvor man kunne dele grundkatalogiseringer på alt det arbejde, der laves lokalt, og der blev udtrykt ønske om at kunne frasortere ikke-tilgængelige materialer, som i bibliotek.dk

Ref: Bente Herborg Christensen