.
Sæt kryds i kalenderen

DBC inviterer til et arrangement fredag d. 21. november med Barbara Tillett om RDA. Fabita er faglig medarrangør. Men hvem er Barbara Tillett, og hvorfor er det interessant at høre på hvad netop hun har at fortælle?

Barbara Tillett er katalogansvarlig hos Library of Congress (LC). Hun har to særskilte kasketter på hos LC: chef for afdelingen for katalogiseringspolitik og support, og direktør for kontoret for det integrerede bibliotekssystem. Hun har været med til at indføre det integrerede bibliotekssystem hos LC, noget der først skete i 1999, og som omfattede træningen af over 3.000 medarbejdere, heriblandt 800 katalogisatorer.

Som katalogansvarlig på LC er Barbara født medlem af Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC), som er det nye navn for Joint Steering Committee for Revision of AACR. JSC var ansvarlig for revisionen af de anglo-amerikanske katalogiseringsregler, og arbejder nu på hvad man forventer, bliver reglernes afløser: Ressource Description and Access (RDA).

Udover dette anglo-amerikanske forum, er Barbara Tillett medlem af diverse arbejdsgrupper i IFLAs sektion for bibliografisk kontrol, bl.a. som chair af IFLA Meeting on Experts on an International Cataloguing Code (IMEICC). Hun har været med til at udvikle FRBR modellen for IFLA, og er aktiv i arbejdet omkring internationale autoritetsfiler.

For mange vil Barbara Tillett dog mest være kendt for sit banebrydende arbejde om bibliografiske relationer, det som hun beskæftigede sig med i sin ph.d. afhandling.

Hun er således en person som er centralt placeret mht. at bestemme den udvikling katalogisering vil få i de kommende år. I et interview fra 2001 tilkendegav Barbara Tillett, at hun i sin karriere flere gange havde været heldig at søsætte initiativer, og det er hun vist stadigvæk i gang med.

* * *

Tillett, Barbara. 2001. Bibliographic relationships. I: Carol A. Bean and Rebecca Green (eds.) Relationships in the organization of knowledge (s.19-35). Dordrecht: Kluwer.

For mere om JSCs arbejde med RDA, se deres hjemmeside
http://www.collectionscanada.ca/jsc/index.html

Se også artiklen i Fabita 2007:2 “RDA–hvad, hvorfor, hvornår, og hvad med os?” af Bodil Dalgaard-Møller, Hanne Hørl Hansen og Susanne Thorborg.