.
Bestyrelsesmøde, 28. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde i FABITA

Mandag d. 28. november 2011 kl. 09.30 – 14.45 på Vejle Bibliotek

Deltagere: Nina Kopp, Lene Østergaard, Kate Toft Madsen, Anne Serup, Lars Lundegaard Olsen

 

1)     Udpegning af mødeleder – Lene valgt til mødeleder

2)     Valg af referent – Lars valgt til referent

3)     Godkendelse og evt. revision af dagsorden

 • Dagsordenen blev godkendt.

4)     Referat fra sidste møde – Opfølgning

 • Det godkendte referat er på hjemmesiden

5)     Evaluering af Temadagen d. 22.9

 • Enighed om at det var godt at så mange forskellige biblioteker var repræsenteret på dagen, det virkede at fabita  gjorde reklame for dagen og dagen forløb godt.
 • Enkelte referater af indlæg fra tema dagen foreligger endnu ikke. Når de gør, vil de blive publiceret samlet på hjemmesiden

6)     Økonomi – status

 • Økonomien er god og der er råd til at afholde temadag næste år
 • Temadagen i middelfart kostede 13.000 kr.

7)     Fremtidige temadage og andre arbejdsopgaver

 • Besøg på Rigsarkivet – Nina og Kate havde fået en fin introduktion af Alan Vestergård fra Rigsarkivet og de talte også om indhold og struktur af arrangementet, der forventes afholdt som eftermiddagsarrangement. Der var enighed om en foreløbig dato d. 30. januar. (denne dato er blevet bekræftet efter mødets afslutning.)
 • Besøg på Erhvervsarkivet i Aarhus – Der var enighed om at forsøge at arrangere en rundvisning på Erhvervsarkivet i Aarhus engang i foråret. Lars vil finde ud af hvilke muligheder der er.
 • Der blev diskuteret emner til en temadag. Følgende blev foreslået:

i)      Databrønd

ii)    Abm format

iii)  Semantisk web

iv)   Digital bevaring

v)     Ting

Der blev diskuteret en evt. temadag i fælles BF regi, med det overordnede begreb ”data” som emne og så forskellige oplæg om hvad data er og hvordan begrebet bruges, for eksempel i forlængelse af de ovenstående forslag. Forslaget er blevet givet videre til BF.

 

8)     Hjemmeside – status? (Katalogisatorens værktøjskasse?)

 • Der er blevet implementeret en url tjekker på hjemmesiden, der gør det nemmere at vedligeholde Katalogisatorens værktøjskasse.
 • Der var enighed om at prøve at gøre hjemmesiden mere overskuelig og der skal rettes nogle ting omkring indmeldelsesformularen
 • Lars og Nina vil se på nye visuelle temaer til hjemmesiden
 • Janus har lavet intranet til bestyrelsen. Se endvidere punkt 14.

9)     Netværkssamarbejdet i BF

 • Kate havde været til fælles faggruppemøde d. 24-11 og der var godt fremmøde.
 • Kate og Michael havde været til fredagsbar på IVA, hvilket var forløbet godt. Der afholdes et lignede arrangement på Aalborg-skolen til februar. Der blev fra BF’s side udtalt at man var tilfreds med arrangementet.

10) Deltagelse i ”Del din viden”

 • Der er fra BF’s side fokus på at faggrupperne deltager på ”Del din viden” og der blev diskuteret om mulige emner til en evt. artikel.

11) Dokumentdeling mm – Lars

 • Bestyrelsen mangler en mulighed for at dele dokumenter og et form for arkiv. Lars foreslog at bruge Dropbox indtil vi tager intranettet i brug, som diskuteret under punkt 11. Lars vil gå videre med det og melder tilbage inden næste møde.

12) Stillingsbeskrivelser – revision

 • De eksisterende stillingsbeskrivelser blev gennemgået og revideret. Anne vil udarbejde udkast baseret på gennemgangen og sende dem rundt til gennemsyn.

13) Næste møde

14) Næste bestyrelsesmøde afholdes i København (på SAB) inden rundvisningen på Rigsarkivet.

 

15) Evt.

 • Der mangler stadig billeder af bestyrelsen på hjemmesiden, derfor skal dem der mangler sende billede til Nina.
 • KTM påtog sig at være fast referent fremover.

 

13-12-2011 /LLO