.
Referat fra møde i Fagudvalget for Katalogisering, tirsdag den 17. december 2002 i KKB, Islands Brygge 37

Deltagere:
Ester Christensen, Hvidovre
Pia Hansen, Herlev
Bjarne Bast, Brøndby
Claus Gunnar, KKB
Peter Nielsen, KKB
Jette Janstrup, Albertslund
Helle Andkjær, FKB
Birte Madsen, Gladsaxe
Ianne Elo, Søllerør
Sten Jørgensen, Tårnby
Elsebeth Rosler, Gentofte (referent)Dagsordenspunkter:

 1. Godkendelse af referat fra mødet 4.2.2002
 2. Opfølgning på Musiktemadagen , 22.5.2002
 3. Opfølgning på mødet med DBC, 4.6.2002
  • Herunder DK5-web, indberetning af emneord, indberetning af netpublikationer
 4. Web-poster i katalogen (hvem gør hvad, fortsat)
 5. Meddelelser, herunder kort om specielle nyheder i det enkelte bibliotek
 6. Forslag til næste års aktivitet
 7. Evt. Fastsættelse af næste møde i Værløse.
  • Udbygning af adresselisten med direkte tlf.numre
 8. Besøg på Biermans udstilling af udenlandsk litteratur
 9. Evt.
 1. Godkendelse af referat. Godkendt, se dog efterfølgende punkt
 2. Opfølgning på Musiktemadagen 22.5.2002, ved Peter Nielsen KKB
  a) Henvendelsen om uniforme titler: Dansk Musikbiblioteksforening og faggruppen udformede henvendelse til KB’s musikafdeling med opfordring til, at forskningsbibliotekerne bruger felt 240, parallelt med folkebibliotekernes felt 239.
  Der er kommet fælles svar fra KB og Statsbiblioteket, der beklager den manglende fælles strategi for brugen af uniform titel. Man ser positivt på den fremtidige brug, men der er ikke mulighed for at rette op retro – dog kan et projekt måske. De kan godt se problemet med dobbeltposter, og man vil forsøge at udradere dem
  b) KKB har startet katalogisering af DVD-audio. Katalogiseringsformlen er aftalt med DBC, som ikke selv endnu er startet. KKB katalogiserer som dvd (musikvideo), men materialekoder som lydmateriale. Temamødet vat ikke enige i denne kodning. Mente det burde katalogiseres som musikcd-er. Katalogiseringen er nu blevet ændret. Der er lavet ca 16, men kun en håndfuld er i Danbib. DBC har ikke reageret på den ændrede form.
  c) Praksiskatalog over katalogisering af musik og AV. Praksisbeslutninger i forhold til de nye katalogiseringsregler, hvor man havde håbet, at DBC ville publicere deres. KKB har nogle praksisbeslutninger, som man gerne vil publicere – et supplement til den katalog DBC senere vil udgive. Temamødet ønskede at KKBs var almindelig tilgængelig og f.eks. blev lagt på Musikbibliotek.dk’s hjemmeside, under Toolbox
 3. Opfølgning på mødet med DBC den 22.5.2002. Der er ikke mange erfaringer med DK5 på Netpunkt. Rettelser kommer løbende på nettet, så nogle abon. på tante Grøn og tante Lilla kan måske opsiges.
  Mht. emneordstilføjelser, så har både KKB, FKB og GB sendt poster. KKB sender deres interne praksis, som kan komme fagudvalgets andre medlemmer til gode. (følger senere)
  Indberetning af Netpublikationer: Liselotte Surland har sendt uddybning og vejledning til Ester og Poul . Den gengives herunder:
  Kære Ester Christensen og Poul H. Tørslev-Thomsen
  Hermed tilbagemelding angående indberetning af netpublikationer til DBC. Jeg sender dette til Jer, men hvis der er andre af deltagerne fra mødet den 4.6.2002 der er interesserede i at kunne indberette, må I bede dem kontakte mig, så sender jeg gerne materialet til dem. Det vil også komme til at fremgå af referatet fra mødet at de kan kontakte mig.
  Jeg vil nævne at de statiske optagelsesberettigede netpublikationer I indberetter vil blive registrerede, men dynamiske netpubliaktioner er vi ifølge nationalbibliografiaftalen ikke forpligtede til at registrere. Vi gør det dog i det omfang vi kan skaffe projektressourcer til det. Vi optager dog altid dynamiske publikationer der i øvrigt opfylder optagelseskriterierne og ikke er periodika hvis de tydeligt afløser eller har en parallel trykt udgave. Det er underordnet om denne trykte udgave er en årspublikation eller en monografi. Ellers skal deciderede periodiske, nummererede ressourcer sendes til KB.
  Nedenstående følger en vejledning i at indberette netpublikationer til DBC samt adressen til indberetningsblanketten.Arbejdsgange i forbindelse med forslag til DBC om katalogisering af netpublikationer til DanBib
  Indberetningsblanketten
  Biblioteket indberetter forslag til Internetpublikationer på DBC’s korte Dublin Core-blanket der er tilgængelig på: http://purl.dk/metadata/meta_kort.htm.
  Det er kun nødvendigt at udfylde titel-, forfatter- og URL-feltet.
  Titelfeltet er nødvendigt for DBC’s genfinding af indberetningen.
  Forfatterfeltet udfyldes ud over med evt. forfatternavn med
  Forslag// – fx: Forslag/Hvidovre/ec.
  I URL-feltet er det vigtigt at URLen kopieres fra materialet og over i blanketten.
  Derefter afkrydses feltet: Send oplysningerne videre til den Danske Nationalbibliografi og der trykkes på knappen: Lav metadata. Biblioteket får en kvittering med metadata. Den er egentlig beregnet til forfatteren til publikationen og skal ikke bruges af biblioteket. Det er imidlertid de data DBC konverterer ind i DBC’s produktionsbase.
  Eventuelle forslag til emneord eller dele af en indholdsnote, må meget gerne skrives i henholdsvis emneords- og beskrivelsesfeltet. Især kan bemærkninger om grunden til udvælgelsen – herunder anførelse af eventuelle brugergrupper – være meget interessante. Disse bemærkninger kan DBC bringe i felt 991 som kan ses i både DanBib og Matilda.
  Levering
  Katalogiseringerne vil indgå i den ugentlig dataleverance med katalogkoden NET og/eller IDO.
  Vedligeholdelse
  DBC har etableret et ugentligt URL-check.
  DBC foretager ikke nogen kontrol af indholdet, herunder netpublikationernes fortsatte værdi og relevans.
  DBC vil dog gerne have besked hvis biblioteket under brugen opdager at en resurse har skiftet så meget karakter at den er alvorligt forringet. Denne feedback vil så indgå i DBC’s erfaringer på området og blive behandlet.
  Med venlig hilsen Liselotte Surland Dansk BiblioteksCenter
  ls(snabel-a)dbc.dk
 4. Web-poster i katalogen. KKB og GB laver netposter, når man får henvendelser. Men det er ikke mange.
  GB har henvendt sig til DBC angående tidsskriftabon. Som haves via licens på f.eks. World Magazine Bank.. DBC er ved at udarbejde standard, som bliver gyldig fra 1.4.
 5. Meddelelser, herunder kort om specielle nyheder i det enkelte bibliotek
  Herlev. Organisationsændringer. Nu et publikumsafdeling, en Kat.afdeling og et Sekretariat.
  Brøndby: Skal spare 11% over de næste 3 år. Kat-lederstillingen bliver ikke genbesat, og afdelingen lagt sammen med udlånet.
  FKB: 1 bibliotekar sparet væk i Kat. Udenlandsk litteratur varetages af assistenterne. Man har opsagt danske tss-abon. hos Swets. Netmus er startet.
  GB: Sparekrav på 1 fuldtidsstilling blandt assistenterne, så alle afdelingens assistenter har fået weekend-vagter i udlånsekspeditionen hver 4 uge.
  Albertslund. Lukker fra 1. maj, da der skal svamperenoveres.
  Rejste problemet med at man synes for mange titler placeres i 99.4, når det faktisk er om sygdom, fletværk eller lign. Både KKB og GB vælger at lave lokalopstillinger.
  Her fulgte så en diskussion om praksis omkring lokale opstillinger
 6. Forslag til næste års aktiviteter:
  Musiktemamøde
  Se Frihedens bibliotek
  Workshop om katalogisering (katalogiserer jeg godt nok? , mest set i lyset af, at mange sidder alene uden sparringspartner), eller organisering af “sidemands”-snak
 7.  Evt.. Næste møde: Der stiles efter tirsdag eller torsdag i den 2. uge i maj (Datoen følger senere)
  De tilstedeværende skrev deres direkte nummer på deltagerlisten. Fraværende bedes sende deres nummer til Anette Flügge: aef(snabel-a)gentofte.bibnet.dk
  Der er Faglig dag og Generalforsamling i Fabita 15.1. på DBC. Man mangler kandidater til udvalget.
  Temanumre af tidsskrifter er alt for længe undervejs fra DBC. Ester har spurgt DBC, og det skyldes, at de indekserer før de katalogiserer. Hvidovres forslag er, at de gøre det omvendt.
 8. Biermann’s udstilling

Gentofte Bibliotekerne
13.1.2003