.
Vi har brug for en suppleant

– og gerne fra et folkebibliotek!I år har vi sagt farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, alle fra folkebibliotekssektoren. Deres afgang skyldes ikke surhed, men alder og sygdom. Vi har stadigvæk brug for en suppleant til-og meget gerne en fra folkebiblioteket. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder (ca. 4 gange årligt) og i det praktiske arbejde med temadagene. Det er ikke nogen stor arbejdsbyrde, men givende både menneskeligt og fagligt. Prøv det!