.
Oplæg fra temadagen “Citat slut – fra “description” til “access” september 2011

2 år med funktionskoder i Danmark – status, erfaringer, udeståender
v/ Hanne Hørl Hansen, DBC

Se oplægget her som pptx (kræver PowerPoint 2010)

Se oplægget her som ppt (for ældre versioner af PowerPoint)

Problemer med implementering af regler – erfaringer fra SB
v/ Dorete Bøving Larsen, SB

Se oplægget her som pptx (kræver PowerPoint 2010)

Se oplægget her som ppt (for ældre versioner af PowerPoint)

Hvad så med grænsefladen? – tiltag i bibliotek.dk og netpunkt.dk
v/ Kirsten Larsen, DBC

Se oplægget her som pptx (kræver PowerPoint 2010)

Se oplægget her som ppt (for ældre versioner af PowerPoint)

Status på RDA og forholdet til MARC21
v/ Anders Cato, Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitet

Se oplægget her som pptx (kræver PowerPoint 2010)

Se oplægget her som ppt (for ældre versioner af PowerPoint)

Udenlandske genbrugsposter – fra RDA til danMARC2
v/ Bodil Dalgaard-Møller, DBC

Se oplægget her som pptx (kræver PowerPoint 2010)

Se oplægget her som ppt (for ældre versioner af PowerPoint)

Afslutning og sammenfatning
v/ Erik Thorlund Jepsen, Styrelsen for bibliotek og medier

Se oplægget her som ppt