.
Når bare formatet holder!

Videnoprustningsdag i Odense d. 8. april 2003

Referat af Henning Midtgaard Hanssens indlæg:

Hvordan ser MARC21 ud i forhold til danMARC2?

Henning indledte med at sige, at hans baggrund for at arbejde med emnet var, at SB har købt et system, som kun kan håndtere MARC21.
Han arbejder også med emnet i forbindelse med BS’s udredningsarbejdsgruppe, som skal foretage en formatsammenligning og DF’s arbejdsgruppe vedr. konsekvenser ved overgang til MARC21.

Derefter gennemgik han MARC21’s struktur og sammenlignede undervejs med danMARC2.
Hennings slides fra gennemgangen kan ses på FABITA’s hjemmeside, men følgende bør også nævnes i referatet:

Han pointerede, at MARC21 ikke består af 1 men hele 5 formater med samme grundstruktur:
1) Bibliographic, 2) Authority, 3) Holdings, 4) Classification og 5) Community information.
Denne struktur betyder bl.a., at der ikke findes henvisningsfelter i det bibliografiske format, da henvisninger håndteres i autoritetsformatet. 9xx-felterne i det bibliografiske format er i stedet defineret til lokalt brug. Den 5-delte struktur betyder også, at der kun er defineret et overordnet beholdningsniveau i 84x-felterne, da den detaljerede beholdning placeres i beholdningsformatet.

Ved formatgennemgangen omtalte Henning et udpluk af de felter, som findes i danMARC2 og ikke i MARC21: 005, 239, 241, 521, 538, 652, 666, 770, 780 og 795. Han kom i den forbindelse ind på, at folkebibliotekernes brug af uniforme titler og analytiske felter til musikanalyser ikke understøttes i MARC21.
Derefter nævnte han felter i MARC21, som ikke findes i danMARC2: 263, 307, 518, 720, 760-787, 886.
Definitioner på disse felter kan ses på: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html

I formatsammenligningen kom han ind på den centrale brug af leaderen, styre- og kodefelter og indikatorerne, som er de områder, hvor MARC21 især adskiller sig fra danMARC2. Han forklarede bl.a., at en del koder i felt 008 skifter betydning afhængig af materialetype.
Derudover gav han eksempler på lænkningsmuligheder rundt omkring i MARC21, både inden for en post og mellem sammenhørende poster. Disse lænkninger adskiller sig væsentligt fra danMARC2s id-nummer-lænkning i 01x-felterne.

Henning gennemgik de 3 metoder til flerbindsværkshåndtering: 1) Titel + bindtitel i felt 245,
2) Titel i 245 + bindspec. i 505, og 3) Bindtitel i 245 + hovedtitel i 440

Han afrundede indlægget med en opsummering af fordele og ulemper ved MARC21 i forhold til danMARC2:
Fordele: Rigtig god dokumentation hos Library of Congress, hensyn til andre materialetyper end bøger og tidsskrifter (f.eks. arkivalier), lænkningsmulighederne, ejer- og kildemærkning af data i posterne, detaljeret kodning af de fysiske repræsentationer.
Ulemper: Traditionel hoved- og biindførselsopdeling, delfeltopbygningen ikke fleksibel, besværlig inddatering, brug af skilletegn i inddateringen, aktivering af indikatorer, flerbindsværkshåndtering.

På et spørgsmål fra salen, svarede Henning, at han mente, at et skift fra de danske katalogiseringsregler til AACR2 ville blive nødvendig.
Fra salen blev det også nævnt, at der ville blive en del redundans i konvertering og inddatering på grund af det meget færre antal delfelter i bl.a. noter.

Ref: Bodil Dalgaard-Møller