.
Opkomlinger Opkoblinger i katalogen!

De elektroniske links, der findes i de bibliografiske poster, bliver flere og flere, samtidig med, at de bliver mere og mere uregerlige!
AUB har forskellige former for Marc-poster, hvor der forekommer elektroniske links, og deres destination angiver deres placering i vores katalog (Auboline). Det vil sige, man kan ikke søge efter elektroniske links, og så få en samlet oversigt over alt hvad vi har elektronisk.

  • De første links dukkede op som “interessante links” – steder som vores fagreferenter fandt interessante for vores lånere – disse links blev lagt op i en base – Netref, hvor der er fagreferenternes egen opgave at holde øje med, hvor længe disse links er aktuelle. (Historisk set har de en forpligtigelse til at holde øje med, om linkene stadigvæk er aktive!). Alle disse links ligger i en særskilt base i Auboline.
  • De næste links, de gjorde deres indtog på AUB, var bøger, som også var lagt ud på Internettet, hvor man i kolofonen kunne finde et link til siden. Kriteriet for, at disse links skulle medtages i Marc-posterne var, at man linkede direkte til en publikation, og ikke til en hjemmeside, hvorfra brugeren så selv skulle finde publikationen. Disse poster ligger naturligvis som “almindelige” poster i Auboline.
  • Tredje felt, hvor Auboline indeholder links er de elektroniske tidsskrifter. AUB har tegnet abonnement på en hel række tidsskrifts-pakker, alle med forskellige former for klausuler, der gør, at alle de elektroniske tidsskrifter er blevet katalogiseret individuelt, linkene checket og rettet til, således at de alle er aktive. Posterne bliver lagt i en særskilt base for elektroniske periodika.
  • Som nyeste skud på stammen har vi så e-bøgerne, som nu er ved at holde deres indtog på de danske biblioteker. Nu begynder omfanget af arbejde at resulterer i en mere ekstensiv behandling af de enkelte poster. Vi konverterer posterne automatisk og lægger dem alle ind i en base for elektroniske monografier. Det vil sige, vi checker ikke, om det enkelte link reelt er aktivt, eller om det linker til den rette publikation. Alle disse poster ligger også i en særskilt base!

Skal man lave en form for konklusion på, hvor vores opkoblinger er på vej hen, kan man sige, at de bevæger fra en meget intensiv behandling mod et meget mere generelt plan, hvor de måske skal finde et naturligt leje.

Jesper Bendix, AUB