.
Til læserne

Ansporet af det vellykkede samarbejde med DFs Interessekreds for Registrering, som foreløbig er resulteret i temadagen om formater, fortsætter vi nu, idet vi sammen er i gang med at arrangere en temadag om materialevalg. Se annonce inde i bladet.I sommerens løb har vi udsendt et par mails med opfordring til at tilmelde sig vores nyhedsbrev og debatforum på BFs hjemmeside (medlemswebben). Det har p.t ført til 23 tilmeldinger til begge, men indtil videre ingen debatindlæg. Vores debatforum er naturligvis et forsøg, men vi så da gerne, at den bliver udnyttet til vidensdeling og meningsudveksling om faglige spørgsmål. Nyhedsbrevet skulle også gerne komme i gang. Sagen er, at den hidtidige mailliste er sårbar, bl.a. er den afhængig af, at undertegnede sidder på sin pind – og det kunne jo være, jeg fandt på at rejse til Langtbortistand. Så, nu må I se at få jer tilmeldt!

Endelig kan vi fortælle, at Biblioteksstyrelsen har nedsat et Biblioteksfagligt uvalg om uiklingen af bibliotek.dk. Det har følgende repræsentation:
Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek for Bibliotekslederforeningen
Kirsten Due, Københavns Tekniske Bibliotek for Lederforum for fag- og specialbiblioteker
Lone Knakkergaard, Statsbiblioteket for Forskningsbibliotekernes Chefkollegium
Irene Stadsgaard, Statsbiblioteket for DF’s interessekredse for brugerservice og fjernlån
Bodil Wöhnert, Esbjerg Bibliotek for BF’s faggrupper for Bibliotek & Uddannelse, Børnebibliotekarer, EDB og IT, Musikbibliotekarer og Referencebibliotekarer
Leif Andresen, BS (formand for udvalget)
Lone Hansen, BS
Ann Poulsen, BS (sekretær)

Det fremgår ikke af ovenstående, men Bodil Wöhnert repræsenterer også Fabita, og er flink til at sende os dagsordner, bilag og møde referater, så at vi har mulighed for at give vores besyv med. Udvalget har indtil nu afholdt ét møde. Næste møde afholdes 27. oktober. De hidtil udsendte papirers mængde er aldeles overvældende. Men referater, mødepapirer mv. kan findes på Biblioteksstyrelsens hjemmeside ved fritekstsøgning på udvalgets navn: Biblioteksfagligt udvalg om bibliotek.dk.

På bestyrelsens vegne ønskes I God læselyst!

Hanne Grau