.
Materialevalget: koordinering og videndeling i netværk

Ved Else Goul, vicestadsbibliotekar, VejleElse Goul var trådt ind med meget kort varsel for at tale om “Materialevalget : koordinering og videndeling i netværk”.
Som hun præciserede, handlede oplægget om Biblioteksstyrelsens materialevalgsprojekt, hvor hun har siddet i styregruppen, som også har fungeret som arbejdsgruppe.
Det Nordjyske Landsbibliotek har fungeret som tovholder på projektet og den afsluttende rapportudarbejdelse.
Projektet var sat i gang på baggrund af den nye centralbiblioteksstruktur og skulle
1) belyse muligheden for bedre faglig koordinering af materialeoverbygningen vedr. trykte materialer
2) vurdere mulighederne for organisatorisk og teknisk koordinering
3) komme med konkrete forslag til forbedringer, besparelser og samarbejder i materialevalget.
Deltagerne i projektet var centralbibliotekerne og Statsbiblioteket.

Den afsluttende rapport indeholder resultatet af projektet fordelt på anbefalinger der umiddelbart kan iværksættes og anbefalinger der forudsætter afvikling af udviklingsprojekter.
Det drejer sig om 5 anbefalinger, der umiddelbart vil kunne sættes i værk og 4 anbefalinger der vil kræve igangsættelse af udviklingsprojekter.
EG gennemgik derefter disse anbefalinger, der kan ses på Fabitas hjemmeside på adressen:
http://grupper.bf.dk/fabita/ (sammen med de øvrige indlæg fra temadagen). Derefter gennemgik hun centralbibliotekarernes indstilling vedr. de enkelte punkter, hvorvidt de kunne anbefale dem eller ikke. Disse indstillinger, som fremkom på et centralbibliotekarmøde d. 30/10-2003, kan også ses på EG’s slides på hjemmesiden.
Rapporten og indstillingerne er nu sendt til Biblioteksstyrelsen, der skal give en udmelding om rapporten og det videre forløb.
De projekter, der evt. sættes i værk på anbefaling af rapporten, vil ligeledes have Det Nordjyske Landsbibliotek som tovholder i 2004.
EG rundede af med at henvise til hjemmesiden http://www.materialevalg.dk som et godt sted at orientere sig om materialevalgssituationen.

Ref. BDM