.
Beretning for perioden 2007 – 2008

Sidste generalforsamling fandt sted i januar 2007. Siden da har vi arbejdet med at planlægge temadage, planlægge nye numre af bladet og med at forbedre vores hjemmeside i samarbejde med vores webmaster Janus Andersen. Vi deltager også i netværkssamarbejdet i BF.

Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder og 1 ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt på samme dag som et af bestyrelsesmøderne. Der er udkommet 4 numre af bladet som også kan læses på vores hjemmeside www.fabita.dk.

Vi har afholdt følgende temadage: ”Hvad kommer efter de tekniske afdelinger. Hvordan varetages katalogopgaver i folkebibliotekerne og hvem skal tage sig af det fremover” i juni 2007 på Vejle Bibliotek.

”Fokus på Fremtidens Fælleskatalog muligheder og ønsker til Danbib som arbejdsredskab” på Vejle Bibliotek i maj 2008

”RDA Resource Description and Access. Hvad indeholder og betyder nye og i praksis og internationale katalogiseringsregler for danske forhold.” Denne dag blev afholdt i samarbejde med DBC og på DBC i november 2008.

Alle 3 temadage har været yderst velbesøgte og med livlig diskussion. Oplæg og referater kan læses på vores hjemmeside. Vi er især stolte af at have været med til at arrangere temadagen om RDA som gav et spændende indblik i den internationale udvikling på katalogiseringsområdet. Barbara Tillett som er en nøgleperson i udviklingen af RDA er en fremragende formidler.

Vi vil meget gerne påvirke BFs arkivpolitik eller vi ønsker måske snarere at få BF til at lave en arkivpolitik, vi mener at det er vigtigt at dokumenter og hjemmesider bliver sikret for fremtiden. Vi arbejder på at lave et oplæg, som vi gerne vil have opbakning til fra de øvrige netværksgrupper og vi vil herefter forsøge at få BF til at tage emnet op.

Bestyrelsen bestod oprindeligt af Bodil Dalgaard-Møller, DBC, Bente Herborg Christensen, Statsbiblioteket, Kate Toft Madsen, Sct. Andreas Bibliotek, Irene Olesens, Søfartens Bibliotek og Ruth Hedegaard, Vendsyssel Historiske Museum. Lene Østergaard, Skive Bibliotek og Anne Serup, Vejle Bibliotekerne startede som suppleanter i 2007 og blev indvalgt som bestyrelsesmedlemmer på den ekstraordinære generalforsamling d. 3.12 2007. Irene Olesen, Søfartens Bibliotek udtrådte af bestyrelsen i maj 2007 af private årsager og Ruth Hedegaard skiftede arbejdssted til Stadsarkivet i Frederikshavn i juni 2008 og udtrådte derfor af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil meget gerne høre jeres mening om hvad I synes vi skal beskæftige os med i fremtiden. Har I gode ideer til temadage? Er der noget I gerne vil vide mere om. Vi diskuterer på hvert eneste bestyrelsesmøde, hvilke temaer som kunne være relevante at tage op, og vi vil meget gerne have input både i dag og senere hvis I får nogle gode ideer.