.
Beretning for perioden 2009-2011

Fabitas generalforsamling 21/3-2011 på Det Kongelige Bibliotek.

Beretning for perioden 2009-2011                      

Sidste generalforsamling fandt sted 16. marts 2009 i BF’s hus på Frederiksberg. Siden da har vi arbejdet med at planlægge temadage, planlægge nye numre af bladet og med at forbedre vores hjemmeside i samarbejde med vores webmaster Janus Andersen. Vi har også deltaget i netværkssamarbejdet i BF: dels gennem de fælles faggruppemøder der løbende afholdes, og gennem seminariet for bestyrelsesmedlemmer i BF’s faggrupper der sidst løb af stabelen i juni 2009.

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder (2 i 2009, 4 i 2010, 1 i 2011). Der er udkommet 4 numre af Fabita-bladet, som også kan aflæses på vores hjemmeside www.fabita.dk

Vi har udarbejdet et velkomstbrev som udsendes til nye medlemmer samt en brochure der fortæller lidt om hvem Fabita er. Brochuren udsendes også til nye medlemmer, og lægges frem ved vores temadage mm.

I perioden 2009-2011 har vi afholdt følgende temadage:

”Ude i felterne” med diskussion af de nye danMARC2-ændringer bl.a. indførelsen af funktionskoder på Middelfart Bibliotek, Kulturøen i december 2009.

”Udnyt data bedre – løsninger til optimering af katalogbenyttelse og søgemuligheder” på Vejle Bibliotek i november 2010.

Begge temadage har været velbesøgte med gode oplæg og efterfølgende diskussioner. Oplæg og referater kan læses på vores hjemmeside. Især temadagen om de nye danMARC2-ændringer var en stor succes også fordi deltagerne syntes det var sjovt at få lov til at lave en række konkrete øvelser på dagen med udgangspunkt i ændringerne. Det satte lidt perspektiv på det hele.

Fabita var repræsenteret som faggruppe på det arrangement der blev afholdt på IVA i oktober 2010 for de studerende, og hvor BF og faggrupperne fortalte om hvem de var og hvad de kunne gøre for de studerende. Arrangementet var meget vellykket og en god reklame. Fabita stiller gerne op igen til et lignende arrangement.

Bestyrelsen har besluttet at optimere Fabitas hjemmeside, men må erkende at det kan være svært at finde tid til det. Udover over et mere opdateret layout vil vi også gerne have at vores hjemmeside skal være en relevant indgangsside hvis man søger generel information om kataloger, databaser mm. Vi forestiller os primært en annoteret linksamling kaldet ”Katalogisatorens værktøjskasse”. Bestyrelsen har lavet et udkast til en sådan samling og regner med at få den implementeret i den kommende periode.

Bestyrelsen har i perioden 2009-2011 bestået af Kate Toft Madsen, Sct. Andreas Bibliotek, Bente Herborg, Statsbiblioteket, Lene Østergaard, Skive Bibliotek, Nina Kopp, DBC, Anne Serup, Vejle Bibliotek, Michael Lukas Petersen, Det Administrative Bibliotek (suppleant).

Bestyrelsen vil meget gerne høre jeres mening om hvad I synes vi skal beskæftige os med i fremtiden. Har I gode ideer til temadage eller andre typer arrangementer f.eks. udflugter eller gå-hjem-møder? Er der noget I gerne vil vide noget mere om? Vi diskuterer på hvert eneste bestyrelsesmøde hvilke temaer som kunne være relevante at tage op, og vi vil meget gerne have input både i dag på generalforsamlingen og senere hvis I får nogle gode ideer. Kontaktinfo til bestyrelsen kan findes på Fabitas hjemmeside.

/ Nina Kopp