.
Bestyrelsesmøde, 17. januar 2011

 

Bestyrelsesmøde i Fabita, mandag d.17. januar 2011 kl.10-15.00 på Skive bibliotek

Referat

Deltagere: Anne (AS); Bente (BHC); Kate (KTM); Lene (LØ); Michael (MLP); Nina (NK)

1. Udpegning af mødeleder – Bente

2. Valg af referent – Kate

3. Godkendelse og evt. revision af dagsorden—ingen, men det kom der senere

4. Bemærkninger til referat fra sidste møde: MLP, ikke Nina, skulle referere Strunck/ Grauballe ved sidste temadag.

5. Evaluering af temadagen d.11/11: Poltorak oplæg kritiseredes. MLP syntes det var svært at referere Strunck/Grauballe oplæg da den fulgte PowerPoint præsentationen ret nøje, desuden havde de allerede publiceret en artikel om emnet. Der var enighed om, at der havde været for dårlige aftaler om hvem der havde ansvar for hvad. Der var en lille kikser med drikkevarerne, men maden var god. Der har været koks i annonceringen af dagsordene: en rettet dagsorden var ikke blevet sendt ud sammen med tilmeldingsbekræftelse. Vi mener at det er Marianne van Hauens (BF) fejl. Der var enighed om, at de tidspunkter man melder først ud SKAL overholdes.

6. Planlægning af generalforsamling og valg: vi har ikke rettidigt udsendt en indkaldelse til Generalforsamlingen. Fristen for rettidig udsendelse er også meget lang, fem måneder (hvad der var enighed om, burde laves om). Vi rådførte os med BF som sagde, at vi kan holde fast i datoen og at dirigent kunne nøjes med at konstatere at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt. Hvis der er indvendinger må vi tage den derfra.
8. februar er sidste frist for punkter til dagsordenen. 21. februar udsendes den endelig dagsorden + regnskab +budget + beretning7. marts er tilmeldingsfristen (finder sted via Kalenderen)
Foreløbig dagsorden:

  • Økonomi
  • Aflæggelse af beretningen (Nina påtog sig ansvaret)
  • Behandling af indkomne forslag
  • diskussion af bladets fremtid
  • Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Derefter drøftede vi mulige bestyrelsesemner. Alle undtagen BHC ønsker at genopstille. AS tager kontakt til Ruben og Christina (Christian?). KTM påtog sig at kontakte Anita Dürkop mhp at være dirigent, og at finde et sted til frokost. Vores revisorer: vil de fortsætte? Uklart hvem der påtog sig at undersøge sagen. Der var enighed om, at revisorerne fortjente en gave.

7. Brochure og velkomstbrev: fremover sender KTM blad + brochure + velkomstbrev til de nye medlemmer.

8. Orientering fra arrangement med faggrupperne på IVA d.29/10, ved MLP: det gik godt, bar-konceptet fungerede fint. Generel diskussion af forholdet BF/IVA. Svag søgning o stort frafald på IVA. Der vil være en temadag i Fælles Faggruppe regi d.9. juni 2011.

9. Økonomi, status: LØ fremlagde foreløbig regnskab for 2010 og budget for 2011-2013. Der var enighed om at udgift til blad omdøbes til blad/hjemmeside. Der er penge nok til at udgive et blad. Udgifterne til bladet 2010:2 kommer til at blive afholdt i 2011.

10. Hjemmesiden: Det var svært at finde tid til at skabe ”værktøjskassen” mente NK og MLP, og det filosofiske skulle også på plads først. Spørgsmål: Har Hanne Hørl adgang til RDA værktøjskasse?

  • Design skabeloner—noget smartere ønskes
  • Generalforsamlingen skal annonceres på hjemmesiden
  • Problemer med links til PowerPoints: de fungerer ikke.

11. Bladet: Vi er mindet for at opgive bladet og i stedet samle kræfter om hjemmesiden. DER er DEADLINE til 2010:2 d.1. februar!!!!!!!!!!!

12. Fremtidige temadage: diskuteres på generalforsamlingen

13. Næste møde: aftaler ved til Generalforsamlingen.

14. Evt. : intet