.
METAs generalforsamling 2019

Kære medlemmer

Faggruppens generalforsamling kommer denne gang til at foregå på Dokk1 i Aarhus d. 26. april fra klokken 15.

Programmet ser ud som følger:
14.00-15.00 – Mulighed for rundvisning på Dokk1
15.00-16.00 – Fagligt oplæg: Lars Johnsen – Googles transformation fra søge- til svaremaskine: Implikationer for metadata?
16.00-17.30 – Generalforsamling
• Valg af dirigent og referent
• Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
• Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
• Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
• Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
• Valg af stemmeudvalg
• Valg af bestyrelse
• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
• Evt.

18.00-            Middag på Restaurant Olive – https://olive.dk/

Eftermiddagskaffe+-kage under generalforsamlingen og den efterfølgende middag er på METAs regning.

Tilmelding via BFs kalender senest d. 12. april

Bestyrelsen:
Camilla Riis Petersen, DBC – genopstiller ikke
Karina Schødt Vedel-Smith, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus – genopstiller
Lene Østergaard, Skive Bibliotek, genopstiller ikke
René Høtbjerg Øhlenschlæger, Køge Bibliotek, genopstiller

Som I kan se, har vi brug for nye friske kræfter i bestyrelsen. Det er nødvendigt at minimum to medlemmer er villige til at træde ind i bestyrelsen, hvis faggruppen fortsat skal eksistere.
Det er meget spændende at deltage i bestyrelsens arbejde. Der er rig mulighed for at blive fagligt opdateret, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi plejer at hygge os i hinandens selskab.
Vi plejer at mødes 3-4 gange årligt på vores respektive arbejdspladser, så vi kommer lidt rundt i landet.
Medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelsen kan kontakte os for yderligere information
Se mere om faggruppen/bestyrelsen her: http://bfmeta.dk/wp/?cat=121

Tidsfristen for forslag til ændring af vedtægterne er på nuværende tidspunkt desværre overskredet; men øvrige forslag kan stadig nås og skal være os i hænde senest 15. marts 2019.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Bestyrelsen i META
Camilla, Lene, René og Karina