.
METAs generalforsamling 2019

META afholder sin ordinære generalforsamling fredag d. 26. april 2019 på Dokk1Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C – så sæt allerede nu gerne kryds i kalenderen.

Forslag til ændring af vedtægterne skal være os i hænde senest 25. januar 2019. Øvrige forslag skal være os i hænde senest 15. marts 2019.

En endelig dagsorden og yderligere oplysninger følger.