.
Referat fra møde d. 28/5 2018

REFERAT
Bestyrelsesmøde i META d. 28/5 2018 på Skive Bibliotek
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

Dagsorden
1. Udpegning af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generel målsætning for det kommende år
4. Kommende arrangementer
5. Kommunikation/formidling
6. Nyt fra HB
7. Nyt fra Bibliografisk Råd
8. Netværkssamarbejdet i BF
9. Årshjul
10. Næste møde.
11. Eventuelt

1. Udpegning af mødeleder
René valgt som mødeleder

2.  Godkendelse af dagsorden
Referatet godkendt med tilføjelse af information om RDA-dagen på DBC under punkt 4 og modellen for tilskud til temadag og konferencer under eventuelt.

3. Generel målsætning for det kommende år
– Afholde arrangement (få brugt nogle af vores penge)
– Være netværkssøgende i forhold til de andre faggrupper
Mulige samarbejdspartnere kan være IT-faggruppen og Data science

4. Kommende arrangementer
OS2 nyere fænomen, Brian Jacobsen fra Taxon dukker ofte op i denne sammenhæng. Læs mere her: https://os2.eu/side/om-os2
Brian var en stor succes med sit oplæg på vores generalforsamling og ville være oplagt at bruge igen.
René beretter, at der lader til at være et tomrum i Central- og folkebibliotekerne i forhold til kurser og kompetenceudvikling. Det ville være rigtigt fint med et arrangement, der kan ramme ned og afhjælpe her.

Hvor går man hen og skaber nye arbejdspladser?
Et kommende arrangement kunne også belyse samarbejdet ud i andre brancher, f.eks. andre kulturinstitutioner såsom museer og arkiver.
Kan bibliotekarernes kompetencer i forhold til metadata udnyttes i andre kulturinstitutioner og dermed skabe nye jobmuligheder.
I skoleverdenen tales der også om systematisering af data på elever m.v. Her kunne bibliotekarernes kompetencer også være oplagte.

En emne for en temadag kunne sagtens være om anvendelse af metadata i andre sammenhænge end det klassiske bibliotek.
Ovennævnte emner kunne være fine indslag sammen med f.eks. TV2 og deres måde at tilføje metadata til deres programmer (jævnfør denne artikel fra Perspektiv).
Man kunne også bringe nogle af vores medlemmer i spil og f.eks. høre om anvendelsen af metadata i Danmarks statistik.

Vi går i tænkeboks for yderligere muligheder.

BIRs forretningsudvalg har via Hanne Hørl Hansen (DBC) spurgt til, om vi og Metaforum kunne være interesserede i at afholde endnu en temadag om RDA, f.eks. ultimo oktober 2018.

Camilla kontakter Mette Bøj Brodersen, der er formand i Metaforum og foreslår at kontakte BIRs forretningsudvalg for at opfordre dem til at vi afholder et møde angående deres forventninger og udredning af hvilke oplægsholdere og emner de kan bidrage med.
Når vi får en mødedato beslutter vi i META, hvem der kan/skal deltage.

Efterfølgende holder vi et planlægningsmøde med Metaforum.

Vi forestiller os, at en temadag ville kunne holdes i Mødecenter Odense ligesom sidst.
Emner kunne f.eks. være: Hvad arbejder vi frem mod? Det endnu ikke eksisterende format (lige nu ser Bibframe ud til at være den mest oplagte kandidat) og selvfølgelig autoritetsdata

5. Kommunikation/formidling
Sørge for at være ude i god tid.
Skal være bedre til at reklamere i folkebibliotekerne.
Andre af BFs faggrupper kan måske reklamere samt Metaforum

Hvordan får vi nye medlemmer?
Sidst virkede det rigtigt godt med det store tilskud til den fælles temadag med Metaforum. Så det skal vi helt sikkert gøre igen.

6. Nyt fra HB
Afbud fra Nikolaj Winther

7. Nyt fra Bibliografisk Råd
Seneste møde var i december, 2017.
Der blev drøftet rettigheder til metadata samt selvfølgelig RDA: hvor skal vi hen? Forventninger, hvad får vi ud af det? (det viser sig, at forventningerne er meget differentierede – også bare i BIR).

8.  Netværkssamarbejdet i BF
Vi skal være bedre til at udnytte Nikolaj Winther, der er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen.
Sikre os, at han kan deltage i næste møde.
Vi vil også gerne høre status på de nye vedtægter.

Vi diskuterede også, hvordan man kan få et bedre samarbejde med de andre faggrupper.
F.eks. sørge for, at vi inddrager hinanden ved overlappende interesser/arrangementer.
Her er vores bedste bud nok igen Nikolaj.

9.  Årshjul
Næste generalforsamling bliver i april 2019 og skal dermed varsles i november, 2018.
Der aftales nærmere dato på næste bestyrelsesmøde.
Vi påtænker at opgive at holde GF centralt i landet, da fremmødet ikke blev højere af den årsag.
Vi undersøger muligheden for f.eks. at holde den på Dokk1.

10.  Næste møde.
Næste møde efter sommerferien i slut august / start september.
Doodle udsendes snarest.

11.  Eventuelt
Tilskud til konference og temadage.
Det har vist sig at være lidt mere kompliceret end som så.
Hvordan giver vi tilskud, uden at det bliver en arbejdsgiverstøtte?
Enighed om i stedet at forsøge at få nogle seriøse trækplastre til vores arrangementer. Det vigtigste er selvfølgelig stadig temaet.
Muligheder kunne være Jens Erik Mai eller Jack Andersen fra IVA, der begge er gode til at sætte tingene lidt på spidsen.
Vi kan stadig tilbyde tilskud der, hvor det giver mening – f.eks. til den temadag vi skal arrangere sammen med Metaforum.

 

Karina Schødt Vedel-Smith 30/5 2018