.
Bestyrelsens beretning 2015-2017

Bestyrelsen har i perioden 2015-2017 bestået af Camilla Riis Petersen, DBC, Karina Schødt Vedel-Schmidt, Det Kgl. Bibliotek, Lene Østergaard, Skive Bibliotek, og René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns Biblioteker

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder (2 i 2015, 3 i 2016, 1 i 2017), ligesom der er udsendt en række nyhedsbreve og publiceret en række nyheder på bfmeta.dk. Der er dags dato 89 medlemmer.

Sidste generalforsamling fandt sted 23. marts 2015 på Vartov i København.

Siden da har der været lidt stille på arrangementsfronten for META.

Et enkelt gå-hjem-arrangement med besøg på Historiens Hus var planlagt, men måtte desværre aflyses.

Vi har været i dialog med IT-faggruppen om et arrangement, der skulle sætte fokus på FBS, brønden og visualisering, men det lykkedes os ikke at få et arrangement i stand.

Vores kræfter har derefter været fokuseret på at få et arrangement om RDA i hus, men planlægningen af arrangementet har været sat i bero af flere omgange, på grund af at beslutningen om at indføre RDA i Danmark blev udskudt.

Men nu er det lykkedes os at få fastsat en dato, der hedder d. 8. juni 2017. Temadagen Relater dig til RDA bliver lavet i samarbejde med Metaforum, Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk råd. Det overordnede formål med dagen er, at give et overblik over den konkrete overgang i Danmark, det vil sige hvilke tiltag er der blevet iværksat, hvor langt er man i udarbejdelsen af en dansk profil, og hvordan tænkes de nye regler i den eksisterende infrastruktur. Vi har også planer om senere på året at iværksætte en mere praktisk orienteret dag om RDA, hvor der skal være mulighed for hands-on. Men dette er ikke endeligt på plads.

Vi har i bestyrelsen også eksperimenteret med at give tilskud til META-medlemmer til relevante arrangementer uden for METAs regi, bl.a. har man kunnet søge tilskud til at deltage i ”Det pure guld” (afholdt af METAforum) – mod at man udarbejdede et kortere indlæg om arrangementet til vores hjemmeside. Der er desværre ikke nogen der har bidt på krogen.

META har på de indre linjer generelt drøftet, hvordan vi i al almindelighed kan understøtte vores medlemmer gennem et endnu tættere samarbejde med andre faggrupper under BF samt BF’s hovedbestyrelse. Vi har deltaget i netværkssamarbejdet i BF – bl.a. ved at deltage BFs fællesmøder og i inspirationsdag – og vi har forsøgt at være opsøgende i forhold til at indgå i partnerskaber med andre faggrupper. META var 2016 også tilstede på BF’s Faglige Landsmøde og Generalforsamling for at reklamere for sit arbejde

Bestyrelsen vil som altid meget gerne høre jeres mening om, hvad I synes, vi skal beskæftige os med i fremtiden. Har I gode ideer til temadage eller andre typer arrangementer f.eks. udflugter eller gå-hjem-møder? Er der noget I gerne vil vide noget mere om?