.
Citat slut! – Fra ”description” til ”access” (2011)

Forum for Registrering og Fabita indbyder sammen til en temadag om funktionskoder, katalogiseringspraksis, RDA og de søgemæssige konsekvenser. Kom og lyt til de faglige overvejelser og deltag i debatten om, hvordan vi kan/skal håndtere de praktiske udfordringer på vore biblioteker.

Program:

 • Ankomst og kaffe (kl. 9.30-10.00)
 • Velkomst v/ Hanne Sonne Henriksen, KB/KUBIS
 • 2 år med funktionskoder i Danmark – status, erfaringer, udeståender (kl. 10.00-11.00) v/ Hanne Hørl Hansen, DBC
 • Pause (kl. 11.00-11.15)
 • Problemer med implementering af regler – erfaringer fra SB (kl. 11.15-11.45) v/ Dorete Bøving Larsen, SB
 • Hvad så med grænsefladen? – tiltag i bibliotek.dk og netpunkt.dk (kl.11.45-12.15) v/ Kirsten Larsen, DBC
 • Hvad sker der på dit bibliotek? – Status og input fra mødedeltagerne (kl. 12.15-12.30)
 • Frokost (kl. 12.30-13.30)
 • Status på RDA og forholdet til MARC21 (kl. 13.30-14.15) v/ Anders Cato, Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitet
 • Kaffepause (kl. 14.15-14.30)
 • Udenlandske genbrugsposter – fra RDA til danMARC2 (kl. 14.30-15.00) v/ Bodil Dalgaard-Møller, DBC
 • Afslutning og sammenfatning (kl. 15.00-15.30) v/ Erik Thorlund Jepsen, Styrelsen for bibliotek og medier

Ordstyrere
Nikolaj Kjær Jensen, CBS og Jakob Bøgh Christoffersen, SDUB

Tid: Torsdag den 22. september 2011, kl. 9.30-15.30
Sted: Middelfart Bibliotek – Middelfartsalen, Havnevej 6, 5500 Middelfart

Pris: 700 kr. for medlemmer af Danmarks Forskningsbiblioteksforening, 400 kr. for medlemmer af FABITA, og 850 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Senest den 9. september 2011 på www.dfdf.dk under Arrangementer eller på df(snabel-a)statsbiblioteket.dk
Din tilmelding er bindende og SKAL indeholde navn, tjenestested, tjenestestedets EAN-nummer, adresse samt personlig e-mail og angivelse, hvilken forening du er medlem af.