.
Temadag: Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017

Relatér dig til RDA – perspektiv og praksis

D. 8. juni 2017 hos Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

I sommeren 2016 traf Slots- og Kulturstyrelsen formel beslutning om, at Danmark skal overgå til at anvende de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA).

Med denne beslutning tages endegyldigt afsked med kortkatalogen og bydes velkommen til en ny katalogiseringspraksis, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk.

META og Metaforum afholder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA d. 8. juni 2017, hvor det overvejende fokus er den konkrete overgang i Danmark.

Kom og hør hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur.

Foreløbigt program
09.30 – 10.00   Ankomst + kaffe
10.00 – 10.10   Velkomst (v. Metaforum)
10.10 – 10.45   Introduktion til RDA og opsamling på hvad der er sket af tiltag i det forløbne år v.
Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd
10.45 – 12.00   Udmøntning i praksis:
• Om den danske profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC
• Hvad skal der ske med eksisterende data v. Line Jung Lindhard, DBC
12.00 – 13.00   Frokost
13.00 – 13.30   En praktisk øvelse udi katalogisering med RDA v. Line Jung Lindhard, Camilla Riis Petersen og
Bodil Dalgaard-Møller, DBC
13.30 – 14.15   Udnyttelse af data – hvad kan vi opnå? v. Bo Weymann, DBC
14.15 – 14.45   Eftermiddagspause med kaffe/the og kage
14.45 – 15.30   Tiltag, erfaringer og udfordringer i Sverige – Olle Johansson, Kungliga Biblioteket, Stockholm
15.30 – 15.50   Afslutning og opsummering inkl. information om uddannelse v. Leif Andresen, formand for
Bibliografisk Råd

Deltagergebyr:
META-medlemmer kr. 300
DFFU-medlemmer kr. 800
Alle andre kr. 950

Tilmelding: Link til DFFU’s hjemmeside https://www.dfdf.dk/index.php/arrangementer/details/52-rda?xref=45:rda
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 25. maj