.
Endeligt program for Generalforsamling 2017

META afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 26. april 2017 i

Program:
Kl. 11.00 – 12.00     Kan metadata og klassifikation skabes automatisk? / oplæg ved Brian Jacobsen fra Taxon
Kl. 12.00 – 13.00     Frokost
Kl. 13.00 – 15.30     Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående
kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår
med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af stemmeudvalg.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af generalforsamlingen