.
METAs generalforsamling 2017

META afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 i Mødecenter Odense.

Dagsorden

– Valg af dirigent og referent

– Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

– Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.

– Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.

– Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.

– Valg af bestyrelse.

– Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

– Valg af stemmeudvalg.

– Evt.

Der vil være et fagligt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag til ændring af META’s vedtægter skal være META i hænde senest 26. januar 2017.

Øvrige forslag skal være META i hænde senest 15. marts 2017.

Nærmere oplysninger følger. Der tages forbehold for ændring i tidspunkt og dagsorden.

Tilmelding sker via BFs hjemmeside