.
Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra META
November 2016

Kære medlemmer

Så er det igen blevet tid til en lille opdatering på, hvad vi får tiden til at gå med i bestyrelsen.

I begyndelsen af oktober var repræsentanter fra bestyrelsen sammen med bestyrelsesmedlemmer i MetaForum (Det tidligere Forum for registrering under DFFU) til møde i Slots- og Kulturstyrelsen med Bibliografisk Råds Forretningsudvalg.
Vi var blevet inviteret til et møde af BIR-FU for at drøfte, hvor, hvad og hvor meget faggrupperne kan bidrage med i forhold til forløbet omkring overgangen til RDA.
Resultatet blev, at der skal arrangeres en temadag i maj/juni 2017 om RDA: Hvad er det for noget? Hvad kommer det til at betyde i en dansk sammenhæng – og hvordan kan man implementere det i den nationale IT-infrastruktur?

Derudover vil vi forsøge at få arrangeret en workshop, hvor man ved hjælp af RIMMF værktøjet kan få lejlighed til at katalogisere i RDA-format. Som udgangspunkt vil sådan et arrangement komme til at ligge i oktober/november i 2017.

Vi er i disse dage i gang med at arrangere generalforsamlingen i META, der kommer til at finde sted i april og vil blive officielt varslet senere i denne måned.

Flere af medlemmerne i bestyrelsen deltog i Bibliotekarforbundets generalforsamling samt det efterfølgende landsmøde.
Her var der mulighed for at reklamere lidt for faggruppen, hvilket allerede har resulteret i et nyt medlem. Velkommen til.

I vanlig stil vil vi gerne reklamere for andre arrangementer:

Statsgruppen i BF har arrangeret nedenstående gå-hjem-møde med RDA som tema med et oplæg af Leif Andresen fra Det Kongelige Bibliotek. Det foregår d. 14. november i København og deltagelse er ganske gratis.
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/216191

Hvis man ønsker at læse mere om RDA og baggrunden for beslutningen om at implementere det i Danmark, kan se baggrundsrapporter og indstilling fra Bibliografisk Råd på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/indstillinger/
Derudover kan denne artikel i Revy (s. 3-4) skrevet af Leif Andresen anbefales: https://issuu.com/revy/docs/revy_4_2016

Desuden kan vi nævne følgende DEFF arrangement omhandlende linked open science med fokus på ORCID og forskningsdata d. 24 november. Ligeledes i København og uden deltagelsesgebyr.
http://www.conferencemanager.dk/MovingLinkedOpenScienceForward/

SDU har arrangeret en temadag med titlen Open Science – udfordringer og muligheder: En national temadag. Temadagen er d. 16. november i Odense
Tilmelding og yderligere information her: http://sdu-dk.libcal.com/event/2818673
Vi håber at se mange af jer til vores generalforsamling til april.

Mange hilsner
Bestyrelsen i META
Camilla, Lene, René og Karina