.
Generalforsamling i Fabita 2011

Afholdes den 21. marts 2011 kl. 13 – 16

På Det Kongelige Bibliotek

Program:

Kl. 13.00-14.15 Generalforsamling

Kl. 14.15-14.30 Spadseretur til Christiansborg

Kl. 14.30-16.00 Besøg på Dronningens Håndbibliotek

Endelig dagsorden følger senere, men vi kan fortælle, at nogle af diskussionspunkterne vil være Fabita-bladets indhold og fremtid, indholdet på Fabitas hjemmeside og ønsker til fremtidige arrangementer, så mød op og giv dit besyv med. Har du lyst til at stille op til bestyrelsen, eller vil du anbefale nogen til opstilling, så mød også op. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. februar.

Arrangementet på Dronningens Håndbibliotek har begrænset deltagerantal, så deltagerne noteres efter først til mølle-princippet.

Tilmelding via BFs kalender senest mandag den 7. marts.