.
Nyt navn og ny bestyrelse

I marts måned blev der afholdt Generalforsamling 2015 i META (det tidligere Fabita).

På generalforsamlingen blev navneændringen fra Fabita til META vedtaget. Faggruppens fulde navn er nu META, Faggruppen for metadata.

Navneændringen blev gennemført for at have et bedre dækkende navn for gruppen, der signalerer, at vi beskæftiger os med alt, der omhandler data og metadata. I forbindelse med navneskiftet er faggruppens hjemmeside overflyttet til en ny webadresse. I vil fremover kunne finde referater m.v. på www.bfmeta.dk

På generalforsamlingen blev også valgt en ny bestyrelse for META, som nu består af:

Lene Østergaard, Skive Bibliotek
René Øehlenschlæger, Københavns Kommunes Biblioteker
Camilla Riis Petersen, DBC
Karina Schødt Vedel-Smith, Statsbiblioteket

Den 3. juni havde vi annonceret et gå-hjem-møde i Historiens hus i Odense. Dette måtte desværre aflyses, da der var for få tilmeldte.

Vi planlægger at afholde en højaktuel temadag til efteråret 2015. Den vil komme til af have udgangspunkt i den indstilling Bibliografisk Råd til den tid vil være kommet med i forhold til RDA. En slags hvor er vi nu og hvad gør vi så? Dato og mere herom følger.