.
Referat af bestyrelsesmøde 24. november 2014

Referat af møde i Fabitas bestyrelse, mandag d. 24. november 2014 i Krystalgade, København

Tilstede: Rene, Kate, Lene, Anne, Nina.  Afbud: Lou.

Anne blev valgt som mødeleder

Arrangementet d. 26. januar: Arrangementet blev udskudt til d.4. maj i Vejle.

Generalforsamling 23. marts. Generalforsamlingen holdes på Vartov. Vi blev enige om at spørge Kulturstyrelsens nye bibliografisk konsulent, Anders Cato, om han ville holde et oplæg, og det har han takket ja til. Et punkt på dagsordenen vil være forslag til navneændring fra Fabita til FAME (§2 stk.1.) og ændring af formålsparagraf (§2, stk. 2) Som altid skal der være en beretning, redegørelse for økonomien (budget og regnskab).

Økonomi, status: Vi har kr.73.000 på bankkontoen.

Hjemmesiden: Kate og Nina har påtaget sig at pinde de enkelte artikler ud. Dette er endnu ikke sket. Fabita-intern skal flyttes. Vi mener at det er nødvendigt at Janus er inde over opgaven. Nogen mente at der var problemer med vores URL (www.fabita.dk >< fabita .dk).

Kommende arrangementer, strøtanker: Biblioteker og museer er under samme styrelse. Hack for DK. Kvalitet i data. Digitalt samarbejde, digital infrastruktur. Silo-tænkning ift. hvordan vi stiller det digitale til rådighed. Hvordan kuraterer vi vores egne samlinger? Den holdningsløse stillen-til-rådighed er forbi. Materiale-hotel IMS. Digital Curation Conference, London, februar.

Netværkssamarbejdet i BF: Nina beklagede, at antallet af møder er blevet skåret ned.

Næste møde: d.2. februar 2015 hos Rene i København.

Ref. ktm