.
Referat af bestyrelsesmøde 2. september 2014

Tilstede: Anne Serup, Jesper Betak Lund, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard, Nina Kopp, Rene Oehlenschlæger

Afbud: Lou Næraa

 1. Lene blev valgt som mødeleder.
 2. Referat fra deltagerne i IFLA satellitmøde, Frankfurt. Det havde være en hyggelig og udbytterig tur. En meget kompakt dag. Der var store forskelle mht. implementeringen: nogle lande planlagde det minutiøst, andre sprang ud i det. Både Sverige og Norge vil oversætte RDA. Oversættelsesarbejde har den sidegevinst at tvetydigheder og inkonsekvens i teksten identificeres. Mangler vil blive indarbejdet i teksten som redigeres løbende.
 3. Kommende arrangementer
 4. ABM? Vi blev vist enige om at satse på d.2. februar i Vejle.
  • Kan BF sige os, hvor mange bibliotekarer, som er ansat på arkiver og museer? Jesper mente nej. Vi blev enige om at bede BF udsende et nyhedsbrev med et tilbagemeldingslink for at lodde gruppens omfang.
  • Jesper har kontakter i Sverige i DIK-förbund, det svenske fagforbund, der organiserer folk som arbejder med dokumentation, information og kultur. Forbundsdirektøren er museums menneske, og kunne evt. være en interessant oplægsholder. JBL ville tage kontakt til hende.
  • Hvordan ser uddannelsen ud i dag? Er de bibliotekarer? Kan man forvente at det blive lettere for de nye årgange at komme ud i arkiver og museer? Uddannelser foregår nu på Syddansk Universitet, CBS og IVA (KU og Aalborg).
  • KTM har påtaget sig ansvaret for at holde øje med IVAs hjemmeside, og for at kontakte Ruth Hedegaard igen.
  • Rene vil kontakte Styrelsen og Nationalmuseet
  • Nina vil sondere digitalbevaring.dk
  • Lene vil snakke med folk fra Historiens Hus
  • Vi blev enige om at oprette et dokument på intranettet hvor vi kan fortsætte diskussionen om temadagen.
  • Planlægger DF en dag omkring big data?
  • Er det muligt at lave en temadag omkring bibliotekslandskabet lige nu med fokus på system og katalog? Mens vi venter på DDB, mens folkebibliotekerne venter på nyt system, mens vi venter på at implementere et nyt regelsæt RDA, osv…
 5. Artikel vedr. metadata. Lou har accepteret at give slip på sin artikel vedr. metadata, og KTM har påtaget sig at redigere i det.
 6. Økonomi, status: det går fint.
 7. Hjemmesiden: Der skal skrives noget om satellit-mødet.  Der ligger stort set intet bag menupunktet ”Artikler”. Kate og Nina vil tage fat i de gamle numre af Fabita’s blad og skille referater og artikler fra hinanden og omdanne dem til enkelte posts, som tildeles passende kategorier. Det skal lige aftales hvordan så det bliver konsekvent.
 8. Netværkssamarbejdet i BF. Det blev taget til efterretning, at BFs bestyrelse har valgt at afskaffe tilskuddet til faggrupperne. Det vil give en slagside til fordel for de store grupper
 9. Næste møde: d.24. november i Krystalgade
 10. Evt.: Generalforsamling. Afholdes d.23. marts på Vartov. Evt. navneændring til FAME—faggruppe vedr. metadata. Som aftalt har KTM taget kontakt med Vartov mht. priser for lokaleleje og forplejning. Prislejet er acceptabelt. KTM har også kontaktet Grundtvig-bibliotek, Vartov, vedr. en rundvisning og rykker for svar.