.
Bestyrelsesmøde, 19. januar 2009

BESTYRELSESMØDE I FABITA MANDAG DEN 19 JANUAR PÅ VEJLE BIBLIOTEK

1. Udpegning af mødeleder: Bodil

2. Valg af referent: Bente

3. Opfølgning af referat: Bente og Bodil har ikke fået fulgt op på sagen om arkivpolitik. Bodil sender stikord til Bente. Dokumentdeling på Google Docs: der bliver et problem med administratorrettigheder – det er kun den, der opretter et dokument, der har rettigheden. Det duer ikke i vores tilfælde. Bente skal kigge på muligheder i E-posthuset.

4. Prioritering af dagsorden: Rækkefølgen ok, men punktet BF indsættes efter punkt 8. Senere: Janus kommer kl 14, så punkt 7 flyttes til sidst.

5. Planlægning af generalforsamling: Forslag til punkter på dagsorden skal være indsendt senest 2. februar. Dette er meddelt. Dagsorden skal være udsendt 16. februar.
Kandidater: Bodil har én fra DBC: Nina Kopp, 35 år, arbejder med DBCs praksissystem. Bodil har uden held kontaktet både Kira og Lis Nielsen på KB, og har nu skrevet til Henriette Fog og venter på svar. Kate spørger én hun kender, der er på Designskolen, og alternativt Kates efterfølger fra DCISM. Bodil foreslår Ruben Kjær fra KKB – afventer først svar fra Henriette. Evt kandidat fra KB via Kate.
Dirigent evt. Niels Bergman – Bente spørger. Dagsorden skrives efter vedtægterne. Husk at bede om tilbagemelding a.h.t. Fortæring. Bente udsender senest 16/2.
Fagligt indslag: Plan A: Databrønd, ÅKB/KKB- Bodil spørger Mikael Anker fra KKB (hvis han ikke kan, kunne det være et emne til senere. Plan B: Anders Cato om RDA.
Bodil aflægger regnskab og budget – inkl. kontingentforhøjelse (skal med på dagsorden).
Beretning: Anne skriver oplæg, får respons fra os, og fremlægger.
Revisorer: Bente spørger Dorete Larsen og Gitte Behrens. Revisorsuppleant Bente spørger en fra SB.
Annoncering på Fabitas Hjemmeside og i BFs kalender og i Fabitas nyhedsbrev. Husk deadline.

6. Økonomi: Fornuftig driftskonto. Driften hænger sammen – der er et regulært overskud på 5000, men på bundlinjen et underskud på 2000 p.g.a.kurstab på aktiebeholdningen. Så den skal helst blive stående p.t. Regnskabet for 2007 skal også forlægges på GF. Vi skal lave udførlige rejsebilag, når de skal sendes til BF til refusion. Fremover kan BF også opkræve kontingent for de tre interessemedlemmer, som hidtil har betalt direkte. Det betyder også, at de kan logge ind på nyhedsbrevet.
Budget: kontingentforhøjelsen fremlægges på GF. Mulig diskussion, hvis der stilles spørgsmål: kontingentet kan være lavere, men så skal der opkræves for arrangementerne – også af medlemmer.
Bodil vil godt fortsætte med regnskabet – på kort sigt, men det er ikke ideelt – vi kan evt. overveje, om BF kan overtage, hvad er præmisserne? Hvad gør de? Abonbnementerne køres af Anne.

7. (Nyt punkt 7) BF: Vores nye kontaktperson er Anita Dürkop. Bodil rykker BF for de tre interessemedlemmer. Hvad gør BF i forbindelse med regnskab?
Brev angående arkivpolitik: Bodil og Kate sender input til Bente.
Anne tager til fælles faggruppemøde.

8. Blad: Deadline trækkes til 1. april, så kan generalforsamlingen komme med (inklusive budget og regnskab). Kate kontakter Ruth ang. artikel om netarkivering. Bodil skriver om en amerikaner i København. Desuden er der referaterne fra temadagen den 21/11.

9. Eventuelt (rykket fra punkt 10): Valgmateriale udsendes skriftligt (på papir) inden påske med svarfrist 28/4. Så kan vi starte pr 1. maj.

10. Hjemmeside (rykket fra punkt 9): Janus kom kl. 14 og vi havde fået fat i en pc og en kanon, så han kunne vise, hvordan man redigerer i wordpress. Han omdelte ark med vejledning, og Kate erklærede sig villig til at forsøge.
Man logger ind på wp-admin med bruger: XXXX, og kodeord: XXXXX
Janus lægger siderne ud på et testdomæne, som alle kan øve sig på (ref: behøves det?)
Generalforsamlingen skal på nyhedssiden, og Temadagen fra 21/11 skal flyttes fra nyheder, så den kun står under temadage. Men der kan godt laves en nyhedsnotits i retning af:
Fik du set referaterne fra temadagen om RDA – ellers klik her.
Bladet ligger som en samling af enkeltdokumenter – ikke ét helt dokument. Så vi mangler faktisk kolofonen, som laves af trykkeren. Derfor bliver vi nødt til at konstruere en selvstændig kolofon.
Bente sender mail med GFindkaldelse til Janus (eller Kate?)