.
Bestyrelsesmøde, 11. februar 2008

Fabita bestyrelsesmøde

Mandag den 11. februar kl. 10.00 Dansk BiblioteksCenter

Deltagere: Anne Serup (AS), Bente Herborg (BH), Bodil Dalgaard-Møller (BDM), Kate Toft Madsen /KTM) og Ruth Hedegaard (RH)
Fra 12.30 Matthias Eiriksson (ME)
Afbud: Lene Østergaard

Referat

1. Udpegning af mødeleder,
Bente valgt

2. Valg af referent
Ruth valgt

3. Godkendelse af referat fra 3. december 2007
Godkendt

4. Forårstemadag med arbejdstitel ”Fokus på fælleskatalogen”
Ruth undersøger, hvordan det er med poster til DLB
Med hensyn til temadagens emner:
10.10-10.40 Værktøjer i hverdagen til genbrug til forskningsbiblioteker: BDM spørger Henriette Fog på KUB, Nørre Allé
10.40-11.20 Værktøjer i hverdagen til genbrug til folkebiblioteker: BDM spørger Anne Kathrine Skibelund
11.30-12.00 Værktøjer i hverdagen til søgning: AS spørger Bodil Wöhnert i Esbjerg
13.00-13.30 Postudbuddet: BDM har indvilget i at tale om dette punkt
13.30-14.00 Dataindholdet i/til posterne: BDM spørger Kirsten Larsen, DBC
14.15-15.30: Din Drømme fællesbase, med oplæg ved ?? og efterfølgende debat. Kort oplæg som oplag til diskussion. BH spørger Søren Kaae, Ballerup, alternativt KTM spørger Britt Pedersen, Det administrative Bibliotek. ME Spørger Marie Ulletved Jørgensen, Blågård bibliotek,

Oplægsholdere skal kontaktes og meddeles til BH og KTM senest

Spørgeskema udarbejdes til uddeling på temadagen til udfyldelse af punkter om drømme fællesbasen: KTM laver udkast

Dato: Torsdag den 8. maj
Sted: Vejle: AS undersøger
Annoncering: BH laver udkast
Tilmelding: KTM sender ud via nyhedslisten, DF revy, og tilmelder til registrering hos BF
Tilmelding forskbib: RH sender

Pris: Fabitamedlemmer gratis, BF medlemmer 250 kr, ikke medlemmer 500 kr.

5. Webside
KTM har kontaktet Janus flere gange. Han har ferie i denne uge, men vil gøre noget i næste uge. Janus foreslog, at vi hver især kan sende input til ham, KTM sender hans e-mail adresse. (find hjemmesiden under www.fabita.dk)

6. Bladet
Eva Stennicke vil godt skrive artikel, RH kontakter Eva og får hende til at hjælpe med at få noget ud af Jørgen Gram
Søren Brunbech, Vejle, RH kontakter ham.
Deadline 1. marts

7. Økonomi
Der skal sendes fakturaer til læs ind bureau, til årsabonnenter på Fabitanyt, i alt 70 abonnenter.
AS påtager sig opgaven.

2007 underskud på næsten 6.000 kr., vi har valgt at hæve prisen for deltagelse i temadage.
ME foreslog at undersøge CITY mail, som HB har sparet mange penge ved at bruge. Det drejer sig om 150 blade hvert halve år.

8. Kommende arrangement med Barbara Tillett
Barbara havde foreslået et møde i november, men der er øjensynligt interne problemstillinger i Library of Congres med hensyn til brugen af RDA, så Barbara Tillett kommer ikke til England omkring den 8. november, og kan dermed ikke fortsætte til Danmark.
Bodil skriver til Barbara om muligt arrangement omkring den 20. november som første prioritet.

9. Faggruppernes arkivdannelse
Budskabet fra Fællesmødet, hvis HB skal være interesseret i at gøre noget i forbindelse med arkivering, skal de have et mere konkret forslag at tage stilling til.
RH laver oplæg til forslag til arkivpolitik for BF og faggrupperne, som diskuteres i Fabita og efterfølgende sendes til HB, (husk at sende specielt til ME), og de øvrige faggrupper.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Mandag den 19. maj i Vejle

11. Evt.
Mails til ME skal sendes til eirixon(snabel-a)gmail.com
AS har fået brev fra Lars Dysgård, BF
Antal deltagere i generalforsamling 2007 12 deltager
Temadagen Hvad kommer efter de tekniske afdelinger. 54 deltagere
Ekstraordinær generalforsamling 2007. 5 deltagere

KTM spurgte vedr. artikel i Bibliotekspressen nr. 3, 2008 artiklen Undervisning på dagsordenen, Meningen er, at Bibliotekspressen vil lave portrætter med de forskellige faggrupper.

Referent
Ruth Hedegaard