.
Bestyrelsesmøde, 3. december 2007

Referat af bestyrelsesmøde i FABITA 3.12.07 i Århus

Til stede: Bodil, Kate, Lene, Anne

Afbud: Ruth, Bente

Referatet fra mødet d. 29.10.07 blev godkendt efter få rettelser.

1. Regnskab:

Kassereren beder om at vi sender bilag vedrørende rejseafregning så hurtigt som muligt og inden det følgende møde.
Regnskabsresultatet for 2007 er pænt, det har været nødvendigt at rykke BF for kontingentindbetalinger.

2. Blad

Ros til nyeste nummer af bladet. DBCs bedømmelsesudvalg kigger på det med henblik på eventuel registrering i artikeldatabasen. Artikler skal være på mindst 6000 karakterer for at blive registreret.

Deadline for næste nummer er 1.3.

Kate spørger Ruth om hun vil skrive artikel som publikumsmedarbejder i forhold til lokalbibliografiske poster. Bodil taler med Grethe Kvist eller Helle Anbæk om at skrive en artikel set fra leverandørens synsvinkel.

Bodil spørger DBCs hotline om de har hørt fra nogen som har problemer med at der nu er lokalbibliografiske poster i Danbib, en sådan person kunne være en potentiel bidragyder/oplægsholder som ”djævelens advokat”. Det er et spørgsmål om disse poster hører hjemme i Danbib.

Kl. 12.00 – 12.10 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling hvorefter mødet blev genoptaget.
Kate laver selvstændigt referat fra generalforsamlingen.

Bente spørger på SB om nogen vil skrive artikel om brug af Danbib efter de lokalbibliografiske poster er kommet med.

Årsregnskabet skal med i næste nummer af bladet. Næste nummer skal også indeholde præsentation af Barbara Tillett samt annonce for temadagen om Danbib som vi satser på skal være i uge 14 eller 15.

Bladets deadline skal meget gerne overholdes, ellers risikerer vi at artiklerne bliver om ikke forældede så uaktuelle.

3. Fælles faggruppemøde

Anne refererede fra det fælles faggruppemøde d. 22.11.07. Referat fra mødet udsendes samtidig med dette referat.

Vores forslag om at BF skal tage stilling til sin arkivforpligtelse blev positivt modtaget af de tilstedeværende.

Vi blev bedt om at lave et mere konkret forslag til BFs forretningsudvalg, vi kan rundsende det til de andre faggrupper for at få kommentarer eller vi kan offentliggøre forslaget på www.bfnet.dk.

Frokost

Dorete deltog i frokosten og fortalte herunder om SBs arbejde med Summa.

4. Kommende arrangement

Barbara Tillett skal til møde i London i november 08, det vil passe hende at vi afholder temadag i den forbindelse, vi afventer forslag til dato. FABITA bliver medarrangør sammen med DBC, det vil ikke være naturligt at søge BFs udviklingspulje til dette arrangement.

5. Hjemmeside

Hjemmesiden blev ikke behandlet på mødet. 1.2 er deadline i forhold til kommentarer, Kate samler op og melder til Janus.

6. Temadag

Vi diskuterede indholdet af den kommende temadag og Bodil har efterfølgende lavet dette forslag til program:

Fabita-Temadag:
Fokus på Fælleskatalogen
Hvordan bruger du DanBib og bibliotek.dk i dag, og hvad kunne du tænke dig fremover?

9.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 10.10 Velkomst
10.10 – 11.30 Værktøjer i hverdagen til genbrug (lokalkatalogen, Danbib, udenlandske biblioteksbaser, forlagsbaser …. )
11.30 – 12.00 Værktøjer i hverdagen til søgning og lokalisering (lokalkatalogen, DanBib, bibliotek.dk, Summa/Primo/Arena, Google ….)
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.30 Postudbuddet i (+ adgange fra) Fællesbaserne DanBib og bibliotek.dk (+ forskel i indhold: BS-bibl.liste, DLB, MLT, ISSN, Bibsys/Libris/WorldCat/ArticleFirst, andre DBC-baser, Deutsche ….)
13.30 – 14.00 Dataindholdet i/til posterne (graduerede nøgler, emnesystemer, klassifikationer, suppl.data som forsider, TOC …)
14.00 – 14.15 Kaffe
14.15 – 15.00 Din drømmefællesbase (input fra salen inkl. opsamlet tidligere) til henholdsvis genbrug og søgning/lokalisering
15.00 – 15.30 Opsamling og afrunding

Vi skal under alle omstændigheder arbejde med “bestykning” og tidsfordelingen. Vi har evt. en halv time fra morgenen at gøre godt med som udvidelse hvis nødvendigt.
Jeg har talt lidt med Per Mogens Petersen om idéen og han synes godt om at få noget input til DanBibs udvikling.

Næste møde er efterfølgende fastsat til 11.02.08 i BFs lokaler, København.
28.12.07 AS