.
Bestyrelsesmøde, 12. september 2007

Fabita bestyrelsesmøde i Vejle den 12.september 2007

Tilstede: Anne, Bente, Bodil, Kate og Ruth samt Janus, der deltog i første halvdel af mødet.

Punkt 1: Mødeleder: Ruth
Punkt 2: Referent: Bente

Derefter gik vi over til punkt 7: Hjemmeside

Janus har lagt hjemmesiden over i et CMS-program, der hedder WordPress, så vi selv kan skrive tekster og lægge dem ind. Wordtekster skal lægges ind uden formatering, eller man kan skrive i Notepad. Der ligger RSS-feed i, så man kan abonnere på nye indlæg. Kunne evt. lægges synligt på Bfs hjemmeside. Evt. også mulighed for at folk kan kommentere, men hvis vi vil det, så skal vi være meget opdaterede, og nogen skal være ansvarlige. Dokumenterne kan desuden forsynes med tags (vente til næste version). Siden opdeles i kategorier, og i hver kategori vises først overskrifterne. Der kan laves en knap til en printvenlig version.

Der skal indsættes en kontaktperson på hjemmesiden. Der er en søgefunktion, som p.t. kun går efter indlæggene, ikke de faste sider. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige templates ved at bruge ”themeswordpress.net” (Theme viewer).

Der var diskussion, om der skal være en kategori, der hedder nyheder, eller der skal opdeles i emner. Man kan enten lave en kategori, der hedder Blad nr. 2007/1, og lægge den enkelte dokumenter der, eller man kan trække de væsentlige indlæg ud i kategorier for sig. Det væsentlige er, at teksterne ligger som selvstændige domukenter, der kan samles vha lænkerne.

På forsiden kan stå nogle få nyheder – ikke en masse halvgamle, men f. eks. bare de to seneste indlæg. Et indlæg kan skrives direkte ind og gemmes, men bliver ikke vist, før man klikker udgiv.

Der er mulighed for at oprette et forum for debat i bestyrelsen internt til erstatning for mailudveksling.

Kate ser på Niels Bergmans korrektioner. Vi mangler besked fra Niels Bergman om mulig hed for serverplads for arkiv i forhold til Fabitas hjemmeside.

Herefter forlod Janus mødet.

Punkt 3: Referatet fra sidste møde var godkendt via mail.

Punkt 4A: Arrangement med Barbara Tillett:
DF Forum for registrering er betænkelig ved at binde sig økonomisk, og Biblioteksstyrelsen vil ikke betale: Bodil foreslår, at DBC er formel vært, men DF og Fabita er medarrangører. Bodil og Bente deltager fra Fabita, og Hanne Hørl spørger i DF Forum’et i næste uge. Vi skal skrive til Barbara Tillett snarest muligt. Vi kunne gå efter lokaler på KB.

Punkt 4B: Arrangement med studerendes evaluering af bibliotekernes brugergrænseflader – Kate havde oprindelig tænkt sig et ”vær student for en dag” arrangement, hvor man kom og brugte nogle skærme med hjemmesider. Nu taler vi om et projekt, hvor nogle studerende skulle evaluere hjemmesiderne i forbindelse med deres eget uddannelsesbehov. Kan det blive et projekt for grunduddannelsen? Noget i retning af: Studerende anmelder hjemmesider – hvordan fungerer hjemmesiden for brugeren? Er den selvinstruerende? Bente skriver brev til Marianne Lykke (er gjort).

Punkt 4.C: Kontaktperson til BF og Punkt 10: Annes status som suppleant.
Ingen københavnere har overskud. Vi skal have urafstemning om de 2 suppleanter: Anne og Lene. Kan vi afholde urafstemning via nettet? Ruth afklarer med Niels Bergman.

Punkt 5: Økonomi
BF yder kun rejserefusioner til bestyrelsesmøder, ikke til temadage. Bodil ønsker bilag hurtigst muligt efter møderne. Bladet koster 5000. Det er en ok udgift til promotion. ”Økonomien går så nogenlunde”.

Punkt 6: Bladet
Der var forslag om temanummer om DLB. Det bliver for dyrt, så hellere skyde deadline for efterårsnummeret, så det kan nå at komme med. Artikler af Bodil og af Jørgen Gram, Vejle. Så kan vi følge op i forårsnummeret med brugen af DLB i Danbib.

Punkt 8: Stillingsbeskrivelser
Disse foreligger for kasserer, sekretær og redaktør. Kate skriver om kontaktperson. Materialet kan evt. lægges på bestyrelsens hjemmeside inden opgavefordeling. Kate skriver til Janus.

Punkt 9: Materiale om konferenceplanlægning
Det er nyttige arbejdspapirer, men vi opfatter dem som interne og for indforståede til at ligge på hjemmesiden. Ruth skriver til den interesserede faggruppe (Bibliotek og Uddannelse?) og sender papirerne til Niels. Det er OK med en papirversion, men ikke offentligt.

Punkt 11: Redskaber til dokumentdeling
Vi vil vente og se faciliteterne i WordPress, når Janus har opdateret hjemmesiden. Niels tager det op på næste fælles faggruppemøde. Sættes på næste gang.

Punkt 12: Faggruppernes arkivdannelse
Niels B har misforstået spørgsmålet. Vi mener at elektronisk arkivering er Bfs forpligtelse. Ruth skriver.

Punkt 13: Næste møde
Mandag den 29. oktober i Århus. (Er senere flyttet til København på Kates anmodning)