.
Bestyrelsesmøde, 20. marts 2007

Referat af FABITA bestyrelsesmøde på Vejle Bibliotek tirsdag d. 20. marts 2007 kl. 10.00

Til stede: Bodil, Anne Kate, Ruth, Bente og Irene

Mødet drejede sig primært om at planlægge temadag.

1. Udpegning af mødeleder: Bente

2. Valg af referent: Irene

3. Opfølgning på referat:

Fabitaplakat til Ruth er ikke kommet frem, Bente sender den igen.
Mødeliste: Bodil sender opdateret mødeliste til Ruth i april.
Logo: Bentes nabo vil gerne se på et logo. Han har set hjemmesiden som han synes ser lidt fimset ud! Betaling en flaske.
Upload til hjemmesiden: Kate har mailet med Janus (webmaster Fredericia), vil rykke Niels Bergmann for at få CMS-system fra BF (OBS! Jeg kan ikke huske om dette er korrekt! Irene). På faggruppernes fællesmøde d. 1.3.07 spurgte Bente de øvrige om dokumenthåndtering. NB lagde op til at alle bestyrelsesmedlemmer inviteres til seminar d. 31.5.07 hvor man kan tage spørgsmålet om dokumenthåndtering og fildeling op. På nuværende tidspunkt foregår det sådan at Kate sender referater o.a. til Janus der uploader til hjemmesiden. Bente påpegede at der ville være fordele ved at vi selv kan uploade, så vi f.eks. kan rette i kalender og lægge gældende referat ud.
Temadag forår 2008. Bodil orienterde om Barbara Tillett-arrangement (Barbara Tillett er Chief Cataloging Policy & Support Office, Library of Congress). Bodil hart alt m. Hanne Hørl om indlæg til fabitabladet til efteråret, emne: RDA’s betydning for Danmark (RDA: resource description access)
Fabitablad på vej. Kate mente at det blev sendt til hende d. 21.3.07 (på mail fra Kate 28.3.07 fik vi dog at vide at det ved en fejl var blevet sendt til Dorete og at Bente højst sandsynlig vil kuvertere)

4. Præsentationsrunde
Bente. 4. periode i Fabita. SB siden ’92, Tidligere både teknisk afdeling + fagsal. Nu katalogisering og undervisning
Ruth. 2. periode i Fabita. Vensyssel historiske Museum og på lokalarkivet, museet er også fagbibliotek. IFLA bestyrelsesmedlem i gruppen ”Genealogy and Local History” (OBS! Ruth, er dette korrekt? Irene)
Kate. 2. periode i Fabita. Center for udviklingsforskning i mange år, var med i fussionsarbejdet m. 4 andre biblioteker så det blev til DCISM. Har netop skiftet job til Skt. Andreas Bibliotek.
Anne. 1. periode i Fabita. Vejle siden 1973. Systemadministrator og katalogiserer udenlandske bøger.
Bodil. 4. periode i Fabita. Databasekonsulent på DBC siden ’99, før da bogkatalogisator på DVJB i 16 år.
Irene. 1. periode i Fabita. Søfartens Bibliotek, tidligere IBC og DBC.

5. Planlægning af temadag

Mange diskussioner om hvad temadagen skal indeholde. Vi blev til slut enige om titlen: ”Hvad kommer efter de tekniske afdelinger?” Overordnede punkter er:
Situationen i dag,
Bibliotekarens krav til katalogen, Hvem skal katalogisere i fremtiden.

Mailkorrespondance efterfølgende har vist at det har været lidt svært at finde de rigtige personer til at holde oplæg. Jeg har forsøgt at samle op på de oplægsholdere der lige nu (d. 29.3.07) ser ud til at være engageret: Anne Serup, bibliotekar og systemadministrator, Vejle
Lone Møller, musikbibliotekar og superbruger i Vejle
Inge Sørensen (OBS! Hvorfra? Irene)
Hanne Hørl DBC (“25 minutters oplæg om Hvor vi i fremtiden henter folk der ved noget om format/regler til national reg. i Data og hvor folk udenfor DBC skal hente deres viden – nogen forholder sig til hvordan indholdet ser ud” og havde allerede nogle gode bud på, hvordan hun vil gribe det an. Bente: Hun vil faktisk tage udgangspunkt i et par af Caroline Braziers første provokerende slides.)

Temadagen afholdes på Vejle Bibliotek, onsdag d. 13. juni 2007

Foreløbige programpunkter:
09.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.10 Velkomst
10.10-10.50 1. indlæg
10.50-11.30 2. indlæg
11.30-11.40 Pause
11.40-12.30 3. indlæg
12.30-13.30 Frokost (1 time så der er tid til at netværke)
13.30-14.00 4. indlæg
14.00-14.15 Kaffe
14.15-14.40 Hanne Hørl (DBC)
14.40-15.05 Representant fra bibliotekesskolen
15.05-15.30 Afrunding

Tilmelding via BF’s hjemmeside. Bodil kontakter Johnny Roy Larsen om det at man skal kende sit medl.nr. for at logge på. (Efterfølgende har Johnny Roy Larsen meldt tilbage at det kun er første gang man logger på, herefter kan man ændre – men er det godt nok?)

Forslag om at temadagen også skulle annonceres i HK kommunal. (Efterfølgende har Kate mailet (28.3.07) at ¼ side i koster 8.000 kr. så det droppes. Til gengæld undersøger Kate om vi kan få HKs biblioteksudvalg til at bringe det på deres webside.)

6. Stillingsbeskrivelser

skal laves til næste bestyrelsesmøde, d. 15.8.07 i Vejle

7. Bestyrelsesmøder 2007
15.08.07 Vejle Bibliotek
29.10.07 Søfartens Bibliotek, Blegdamsvej 114, 2100 København Ø (overfor frimurerlogen)

Temamøde november: Biblioteksskolestuderende laver analyse af søgning i kataloger. Onlinekataloger set med de unges øjne. Bente vil maile til arrangører af ”Ordrige onsdage” 14.03.07 – hvordan gik arrangementet, og var det noget at komme til os.

Seminar for alle bestyrelsesmedlemmer i BFs faggrupper, torsdag d. 31. maj, Borups Højskole, København. Kl. 10-17