.
Referat af bestyrelsesmøde 14. januar 2014

Til stede: Anne Serup (AS), Kate Toft Madsen (KTM), Lene Østergaard (LØ) Lou Næraa (LN), Nina Kopp (NK) og Rene Øehlenschlæger (RØ)

1. Nina blev udpeget som mødeleder.

2. Færdiggørelse af referat af mødet d.5.11.13:

Under pkt.2: Den interne og officielle udgave skal lægges på intranettet

3. Temadag forår 2014:  Vi aftalte at holde en temadag om metadata d.28.april på Mødecenter Odense. Arbejdstitel: Metadatabibliotekarer søges.

Oplægsholder fra Ansvar for hvervning
IVA Ktm
BF NK
Syddansk Universitet
SB. Evt. Lars Lundegård Olsen LN

Herudover vil vi også gerne få fat i en udenlandsk oplægsholder. Ansvar?

22/1 er frist for indrykning af annonce i Bibliotekspressen. LN har påtaget sig at udforme et udkast.

Temadagen skal oprettes snarest muligt i BFs kalender ASAP. Ansvar: LN

Vedrørende pris for deltagelse i temadag: Fabita-medlemmer: 400 kr., BF-medlemmer: 450 kr. og ikke-medlemmer: 650 kr.

4. Rejse til IFLA satellite konference d.13. august i Frankfurt om RDA organiseret af IFLAs katalogiseringsdivision afventer flere oplysninger.

Vi vil gerne arrangere et besøg på Historiens Hus i Odense til efterår som opvarmning til en ny temadag om ABM.

5. Økonomi. LØ orienterede. Alt er i orden.

6. Hjemmesiden. NK bad om at dette punkt måtte få særlig prioritet på næste bestyrelsesmøde. LN vil se på data fra Google Analytics, den kan sige os noget om hvilke dele af hjemmesiden, der modtager besøg.

Vi aftalte at KTM skriver et udkast til omtale om hjemmesiden, der kan bringes i Del din viden. Evt. kan vi også annoncere for værktøjskassen i Bibliotekspressen.

NK oplever frustrationer i arbejdet med WordPress og tror at det skyldes, at vi har en ældre udgave af den. Det kan være siden skal flyttes over i en nyere version. LN kontakter Janus vedr. konsultarbejde. Afhængigt af udfaldet af denne kontakte, vil NK kontakte en anden WordPress kender.

7. Netværkssamarbejdet i BF: NK har endnu ikke modtaget referatet af sidste Fælles Faggruppe-møde, og ville afvente den.

8. Kommunikation i bestyrelsen: vi er enige om at komme i gang med at bruge intranettet.

9. Næste møde bliver d.3/3 hos RØ. Nærmere besked følger.