.
Referat af bestyrelsesmøde 5. november 2013

Møde i Fabitas bestyrelse, tirsdag d.5. november, på Statsbiblioteket

Tilstede: Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard, Lou Næraa, Nina Kopp, René  Øhlenschlæger.

1)      Lou blev valgt som mødeleder.

2)      KTM er fast referent

  • Referater skal sendes til Bruno (BF)
  • Fremover udformes to udgaver af referatet – en redigeret, og en officiel:

i.      Den redigerede er uden personfølsom information, noter om uformelle henvendelser o.l.

  • Den interne og officielle udgave skal ligge på intranettet
  • Den redigerede sendes til BF og lægges på websiden.
  • På intranettet skabes en kategori til interne referater samt til hemmelige kontaktoplysninger

3)      Under dette punkt drøftedes praktiske oplysninger vedr. dagens besøg på Erhvervsarkivet og Godsbanen.

NK orienterede fra sidste Fælles Faggruppemøde. Referatet fra BF blev desværre efterfølgende udsendt ret sent.

Fredagsbar-konceptet fortsætter vist, men Aalborg-skolen er ikke interesseret. Man har tilsyneladende ikke valgt/tænkt at det også skulle omfatte Kolding.

René argumenterede for en anden digital formidling end hjemmesiden.

Vi mangler svar fra BF vedr. ikke-BF’eres optagelser i faggrupper: skal de godkendes af HB?

4)      Kommende arrangementer:

Lou havde hørt om stillingsopslag fra USA på en ”metadata-librarian”. Lou foreslår, at vi på temadagen tager spørgsmålet op om hvem der uddanner studerende indenfor udformning og håndtering af metadata. Vi vil gerne få folk fra uddannelsesinstitutionerne ind til en temadag. Uddannelse: case à ABM. Evt. oplægsholdere fra andre området.

Dato: evt. 5. eller 6.5., 28. eller 29.4.

Nina undersøger status for brugen af DKABM.

Vi bruger intranettet til at orientere hinanden om det vi finder ud af.

4B: Den tiltænkte rejse til IFLA satellit-møde i Frankfurt afventer yderligere information.

4C: Næste møde bliver d.13/1-2014 hos Kate på Gammel Kongevej 15.