.
Referat af bestyrelsesmøde 2. september 2013

Deltagere: Lou Næraa, Nina Kopp, Jesper Betak Lund, Lene Østergaard, Anne Serup Afbud: Kate Toft Madsen, René Øhlenschlæger

1. Udpegning af mødeleder – Lene blev valgt

2. Udpegning af referent – Anne blev valgt

3. Gennemgang af vedtægter Vedtægterne blev gennemgået til orientering for nye medlemmer. Jesper undersøger om eventuelle medlemmer, som ikke er medlem af BF, skal godkendes af BFs hovedbestyrelse.

4. Formål – Fokusområde Herunder forslag/spørgsmål fra Lou. Vi blev enige om at bruge intranettet som kontaktforum. Her noteres også emner til fremtidige møder. Anne ser på intranettet og tager punkter med til kommende møder. Lous oplæg om formål tages op på næste møde.

5. Besøg på Erhvervsarkivet, Århus Vi skal hver især tilmelde os arrangementet på Erhvervsarkivet. Vi holder bestyrelsesmøde om formiddagen, Lou undersøger om ÅKB vil stille lokale til rådighed. Lou undersøger også om der er mulighed for kaffe/te efter arrangementet på Aros.

6. Kommende arrangementer

a. Temadag forår 2014: RDA, Metadata, Digitalisering Vi vurderer efter temadagen d. 30.9, hvordan grundlag er for temadag til foråret. James Weinheimer, blog: First Thus kunne være en spændende oplægsholder. Det kunne også være spændende at lave en business case for RDA

b. ABM. Projekt i Syddjurs Anne prøver at finde ud af om projektet vil være interessant emne som en del af en temadag.

c. Rejse til IFLA 2014 satellit-møde i Frankfurt. Hanne Hørl kontakter Nina med mere information om IFLA-mødet, som er onsdag d. 13. august 2014. Det vil være hensigtsmæssigt med studiebesøg inden mødet, da IFLA konferencen ligger efter d. 13. Nina laver et indlæg på intranettet om hvad hun ved om Frankfurt indtil nu.

7. Økonomi – status. Økonomien er stadig god. Fabita betaler transport for bestyrelsesmedlemmerne d. 30.9

8. Netværkssamarbejdet i BF. Vi havde ikke mulighed at deltage i netværksseminaret i juni efter datoen blev ændret med kort varsel. Nyt fra BF: Forhandlinger om administrativt samarbejde fortsætter. Der er stor udskiftning i hovedbestyrelsen. Samarbejde og større integration med skolebiblioteker er et fokusområde.

9. Hjemmeside Hjemmesiden trænger til en del forbedringer. Nina og Lou skriver på intranettet deres tanker om, hvad der bør ændres. Lou ser på statistik.

10. Næste møde – Lou udsender doodle

11. Evt.