.
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni 2013

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde der blev afholdt d. 18. juni i København kan læses her.