.
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 18. juni 2013

Referat af konstituerende møde i Fabitas bestyrelse, tirsdag d.18.juni 2013

Tilstede: Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard, Lou Næraa, Nina Kopp, Michael Lukas Petersen, Rene Øhlenschlæger

1. Anne blev valgt som mødeleder

2. Kate blev valgt som referent.

3. Dagsordenen: NK ønskede at et punkt ’økonomi’ blev taget med på dagsorden.

4. Referat af sidste møde blev godkendt.

5. Den nye bestyrelse konstituerede sig med følgende opgaver:

  • Referent: Kate
  • Kontaktperson til BF: Nina
  • Webansvarlig: Nina
  • Sekretær: Anne
  • Redaktør på nyhedsbrevet: Anne
  • Kasserer: Lene

6. Arrangementer, temadage:

Lou tager kontakt til Peter Edelholt, Erhvervsarkivet, Aarhus, mhp. et gå-hjem-møde i efteråret. Forslag til dato: 4. November.

Vi brygger videre på en evt. rejse til et IFLA 2014 satellit-møde i Frankfurt

En temadag forår 2014, som  samler flere tråde: RDA, Metadata, Digitalisering

På sigt måske også et gensyn med ABM: NK har fundet et spændende projekt i Syddjurs, som vi måske kan tage udgangspunkt i.

7. Hjemmesiden, brochurer:

Vi var enige i at brochurens indhold trænger til en ajourføring og at vi har brug for en debat om vores identitet. Lou påtog sig at kick-start’e debatten med et oplæg, som vi andre kan give respons på. Måske bruger vi Google-docs til formålet, måske er denne funktionalitet indbygget i WordPress. Lou har påtaget sig at finde ud af det. Hvis WordPress bruges skal Elisabetta Paustian give adgangsrettigheder.

Sproget ved indmeldingsformularet på websiden er skredet: nu står det på engelsk. NK kontakter EP og får det rettet.

EP havde fremsendt et bud på en ønsket timeløn, der blev godkendt.

Reklame for Forum for Registreringstemadag d.30. september bliver lagt på fabita.dk.

8. Økonomi: Det går godt.

9. Evt. : Næste bestyrelsesmøde med gennemgang af vedtægter d.2. september i Vejle. Vi deltager alle i Forum f. Registrerings temadag d.30. september.