.
Til læserne

Hurrah, det lykkedes at få to nye kandidater til bestyrelsen, idet Kate Toft Madsen (Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder) og Ruth Hedegaard (Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum) tilbød at stille op. Begge blev valgt. Det vil sige, at vi har en fuldtallig bestyrelse med Bodil Dalgaard-Møller som kasserer, Bente Herborg som koordinator, Kate Toft Madsen som kontaktperson til BF samt Anne Kathrine Skibelund og Ruth Hedegaard som ordinære bestyrelsesmedlemmer, mens Blide Kürstein Borg og Lone Lyk-Jensen er suppleanter.
Ruth Hedegaard lægger flot ud med en artikel i dette nummer af Fabita om samarbejdet mellem arkiver, biblioteker og museer. Desuden har vi arrangeret en temadag om samme emne 2. juni på Vejle Bibliotek – se annoncen inde i bladet.
Bodil Dalgaard-Møller havde et indlæg i DF-revy årg. 37 (2004) nr 8 fra december om tidsskriftlokalisering i Danbib. Indlægget ligger også på vores hjemmeside: http://www.fabita.dk Vi opfordrer jer hermed til at læser det. Ligesom vi også gerne ser, at alle vore medlemmer tilmelder sig vores nyhedsbrev og gerne også diskussionsforum.
Dette nummer indeholder videre referaterne fra vores temadag ligeledes i Vejle om netpublikationer. Dagen blev en enorm succes med godt 80 deltagere.
Endelig bringer vi referatet af Lis Nielsens indlæg fra det faglige arrangement i forbindelse med vores generalforsamling. Lis Nielsen fortalte om BFs planer for de faglige netværk.
Til slut følger referatet fra vores generalforsamling, som det i år lykkedes at afvikle takket være Lis Nielsens tilstedeværelse (Lis Nielsen var eneste fremmødte menige medlem) samt resultatet af bestyrelsesvalget.