.
Materialevalgsportalen – en anmeldelse

Med www.materialevalgsportalen.dk har vi fået et hjemsted, hvor vi alle vil kunne hente gode råd og vejledning i alle mulige områder, ikke blot inden for materialevalgsområdet, men også praktiske tips til klargøring af dvd’er, links til referater fra temadage og meget mere.Formålet med projektet, som er et samarbejde mellem Ålborg, Gentofte og Roskilde, defineres da også således: “Formålet med delprojektet er at etablere et virtuelt netværkssamarbejde med fokus på videndeling, erfaringsudveksling og sparring centralbibliotekerne imellem omkring materialer, materialevalg, materialeindkøb, klargøring mv. på en ny videnportal. Formålet er samtidig at etablere en elektronisk platform for koordinering af centralbibliotekernes rådgivning og vejledning inden for de nævnte områder til folkebibliotekerne i betjeningsområdet.” Lidt længere henne i formålsbeskrivelsen hedder det: “…skal videnportalen fungere som et redskab, som alle folkebiblioteker kan benytte til at hente information og viden om materialevalg og materialehåndtering samt at få rådgivning og vejledning fra centralbibliotekerne inden for materialeområdet.”

Da mit arbejdsområde hovedsagelig er materialevalg og -pleje, vil jeg i det følgende koncentrere mig om de dele af portalen, som omhandler dette med nogle sidespring hist og her.

Går man ind under fanen “metoder” får man en række underemner, f.eks. elektronisk materialevalg. Siden er–som alle siderne–opdelt i “links” og “indlæg”. På denne side er der links til DBC’s, DDE’s og Alephs hjemmesiders beskrivelse af egne materialevalgssystemer, og der er et enkelt indlæg fra Roskilde, om at de har deltaget i udviklingen af Alephs materialevalgsklient.

Længere nede i rækken af emner finder man materialevalgspolitik. Der er der et link til Danmarks Biblioteksforenings hjemmesides “Er biblioteker for bøger”, som er en samling af debatindlæg og kommentarer fra august-september 2005. Desuden er der et link til Biblioteksstyrelsens hjemmeside med omtale af publikationen “Med åbne øjne”. I underemnet materialevalgspolitik / eksempler er der p.t. link til Viborgs, Frederikshavns og Det sønderjyske Landsbiblioteks politikker, men ikke flere. Mona Brügge Nielsen fra Ålborg, som er ansvarlig redaktør, efterlyser da også på debatsiden nyere eksempler.

Også under fanen “metoder” finder man underemnet materialevalg / overbygningsprojekt. Her er der et underemne udenlandsk litteratur. Her er der endnu et underemne “Litteraturovervågning” som giver en hel masse gode ideer til, hvor man kan finde omtale og anmeldelser af dele af den udenlandske litteratur, sprogkurser, havebøger og udenlandsk skønlitteratur på tysk italiensk og spansk. Dette er fluks givet videre til vores fagreferenter. Mer’ af den slags!

Går man ind under fanen “materialer” er der et underemne “indkøbsvejledninger fra centralbiblioteker”. Eneste link er “nyeste indkøb i Roskilde” – det lyder da interessant, men i første omgang afskrækkes man af datoen: 15-02-05 – det er da forældet, men rent faktisk er det bøger fra Roskildes nyhedsliste på hjemmesiden – og den er ajourført. Det gælder flere andre steder: datoen der står ud for linket må være den dato, hvor linket er lagt ind, ikke for nuværende aktualitet, så det skal ikke afskrække nogen fra at klikke sig videre.

Ovenstående er selvfølgelig kun eksempler – der er mere at hente. Klik dig blot frem mellem faner og underemner, som måske ikke altid er placeret, hvor jeg synes, at det er logisk, men de er der. Har I vrøvl med plastiketuier til dvd’er eller overvejer I, om man kan reparere slidte cd’er, er der råd at finde

Til slut det allervigtigste: Nyt fra Materialevalgsportalen. Der dukker jævnligt nyt op i min mail: links til nye udgivelser fra BS, nyt om DBC, artikler fra Bogmarkedet og nyt fra Biblioteksskolen og meget andet. Noget kommer mig ved, andet ikke, men jeg kan i al fald ikke sige, at jeg ikke har set det! Godt gået!

Måtte projektet fortsat få de midler, der skal til, for hele tiden at være ajourført og aktuel. Jeg synes, at man nogle gange starter så fint, men så kommer der andre spændende projekter, og så glider noget ældre måske i baggrunden. Det håber jeg ikke sker her. Et stille håb er også, at det bliver helt almindeligt at bruge debatsiden og sende relevant stof som indlæg – vi kan sikkert alle bidrage med tips og tricks.