.
Kan man foretage materialevalg ud fra historiske profiler?

Ved Steffen C. Sørensen, SCS ConsultSteffen Sørensen fortalte om sin baggrund: Han er cand. scient.adm. og har tidligere været ansat på AUB, DDE/eHuset og DBC. Nu er han freelancer og er her på temadagen for at fortælle om grundlaget for et projekt “Materialevalgsprofiler understøttet af kvantitative forløbsanalyser“,som han er i færd med at udvikle for DBC.

Steffen Sørensen startede med at fastslå, at materialevalget ikke alene kan foretages ud fra historiske profiler; men at biblioteksdata er af høj kvalitet: De er udspecificerede, veldokumenterede og der er nok af dem. Derfor udgør de virkeligt et stort potentiale; men der skal metodeudvikles. Efter Steffen S. opfattelse er valget ikke unikt fra gang til gang. Den enkelte medarbejder har sin profil – og det er typisk den samme gruppe medarbejdere, der foretager valget over en tidsperiode. Det betyder, at et bibliotek opnår en profil i sin samling.

For dansk materiale er datagrundlaget tilstede. Der er et fuldstændigt valid datagrundlag i nationalbibliografien (populationen) og valide lokaliseringsdata fra alle danske biblioteksenheder (hændelserne). Data er i samme dataformat og i solide historiske mængder. Derudover er dataerne tilstrækkeligt detaljerede til at vise mønstre i hændelserne (forf., forl., emner etc.).

For udenlandsk materiale er grundlaget mindre solidt, dog er det muligt at fastslå populationen inden for delområder og mulighed for systematisering af det enkelte biblioteks hændelsesforløb og konsolidering af data. De findes i solide historiske mængder. Det er også muligt at detaljere data i hændelsesmønstre.

Ifølge Steffen handler det om adfærd. Medarbejder A køber som udgangspunkt alt materiale af f. eks. Rifbjerg. Eksemplartallet kan variere. Medarbejder B er tilbøjelig til at købe meget materiale fra forlag Y specielt inden for emnet Z. Medarbejder C har klare præferencer for emnet Q, men ikke så meget for emnet R – det påvirker valget.

Adfærden styrkes af det enkelte biblioteks opgavevaretagelse, størrelse og historiske traditioner.

En velkendt teknik er datamining – kan den bruges her? Datamining bruges overalt, hvor der er tilstrækkeligt med data tilstede. Bibliotekerne og dataleverandørerne råder tilsammen over de nødvendige data.

Steffen konkluderede: Forløbsanalyser vil under alle omstændigheder kunne danne en solid bund for etablering af materialevalgsprofiler.

Spørgsmål og kommentarer fra salen: Biblioteket får det, det har. Hvad med fremtidsvisionerne? Verden forandrer sig. Der kan ske ting i verden, som pludselig giver udlån til bøger, som tidligere ikke havde udlån.

Ønsket må være en profil med indbyggede fremtidsvisioner!

Ref BKB