.
MaterialevalgsprojektRoskilde Skovbo 2003

ved Anne Kathrine SkibelundProjektet omhandlede forsøg med samarbejde om materialevalg mellem Roskilde og Skovbo i et halvt år fra ca. 1. marts til 1. sept. 2003. Fra begyndelsen skulle også Vallø have været med i samarbejdet, men de valgte DBC.
Indbefattet i projektet var også løbende erfa-udveksling, efterevaluering og vidensopbygning mhp. evt. senere udbud.

Tidligere havde alle bibliotekarer været impliceret i processen. Men i voksenafdelingen var valget nu gået over til en koordinationsgruppe bestående af materialevalgslederen samt på skift to fagansvarlige

Materialevalget består af to dele, den indholdsmæssige og den administrative.

Der var i forvejen samarbejde på IT-området. Enten kunne Skovbos base lægges ind i ROSA som en del, eller også skulle Roskilde kunne skifte til Skovbos base og arbejde der, således at ROSA blev holdt ren for Skovbos materialer. Det sidste blev aftalt.

På forhånd havde man udelukket valget af periodica og subskriptioner. Men ellers kunne projektet fra start omfatte valget af såvel bogligt materiale som musikbærende og av-materialer til både voksenafd., børnebiblioteket og musikbiblioteket. Men man endte med at begrænse forsøget til bogligt materiale til voksenbiblioteket og børnebiblioteket. Titelvalget blev foretaget af bibliotekarer udfra budget og materialeprofil.

Den administrative, tekniske behandling kom til at omfatte: bestilling/indkøb, budgetstyring, accession, indgåelse med standardopstillinger og fakturering samt oversigt over valgte og købte materialer. Det blev aftalt med DBC Medier, at Roskilde måtte bestille på Skovbos vegne. Materialet leveredes direkte til Skovbo med følgeseddel til Skovbo og kopi til Roskilde. Skovbo lagde selv endelige opstillinger på.

Mhp. erfaringsudveksling deltog Skovbo i materialevalgsmøderne ca 1 gang pr md. Ligeledes deltog Skovbos tekniske afdeling et antal dage i arbejdet i Teknisk Afdeling i Roskilde og blev herunder oplært i Roskildes indkøbsmodul.

For Skovbo har projektet været succes :

 • Skovbo har fået deres materialer løbende og hurtigere end tidligere,
 • Skovbo har sparet på Voksenkonto,
 • Der er været et par fejlkøb,
 • Der har været efterkøb til filialer som forventet.
 • I projektperioden har Skovbos tekniske afd. bl.a. været inde at se Indkøbsmodul og lært at bruge dette.
 • Der har været efterhåndtering af materialerne i Skovbo’s tekniske afd. med endelige profiloplysninger som Skovbo selv skulle sætte på, samt etiketter med profiloplysninger. Der vil ved evt. fortsættelse skulle trimmes om omkring materialernes status.
 • Der har været problemer med reserviéring ved senre køb af samme titel (ICL-problem) – kan evt. løses som Roskilde håndeterer problemet)
 • Fin kommunikation med CB og god gensidig erfa og dialog
 • Godt samarbejde og processforløb

For Roskilde har det været succes og erfaring:

med samarbejde både med et af amtets biblioteker og en yderligere indfaldsvinkel i materialevalgsarbejdet internt i huset og på tværs af flere afdelinger og biblioteker.

 • Fin kommunikation og god gensidig erfa med Skovbo
 • Godt at komme tættere på et af amtets biblioteker i en faglig process
 • For Roskilde har selve materialevalgsudvælgelse foregået samtidigt med eget materialevalg og som et led i den proces.
 • Givet en ekstra dimension på udvælgelsesprocessen
 • Større observans på hurtigt mulige behandling af evt. titler der er overført fra tidligere mat.valgsmøder
 • Godt samarbejde og procesforløb
 • For Roskilde blev den administrative /tekniske proces som et naturlig del indarbejdet som et led i de øvrige ugentlige processer.

Den viden, man har om lokalområdet, er vigtig. Man skal snakke om indholdet, og det er vigtigt at orientere sig i det valgte materiale. Men det kan kompenseres vha. de nye søgeredskaber og videndeling efter materialevalget. Klienten er et videndelingsapparat. Det sværeste at give slip på er skønlitteraturen. Det kræver en bevidsthedsændring.
Den frigjorte tid blev brugt til andre ting. Man skal have defineret anvendelsen af den frie tid på forhånd.

I forbindelse med forsøget har Roskilde været i tæt samarbejde med ICL vedr. materialevalgsklienten (Aleph). Roskilde afprøver p.t. materialevalgsklienten i arbejdsprocesserne i følgende afdelinger: Voksen, Børn og Teknisk med forventet start på materialevalgsklienten i løbende arbejdsgange 1. 2. 2004.
Ref. HG