.
Materialevalg / Aalborg Universitetsbibliotek

Ved Jesper Bendix, AUBJesper Bendix fortalte indledningsvis om materialevalget, som det så ud før ændringen. Det havde været meget traditionelt. Der var ikke så mange, som blandede sig. Det var ikke særligt fleksibelt. Fagreferenterne læste Bogmarkedet og diverse kataloger og valgte derfra. Men Bogmarkedet er forsinket i forhold til udgivelsestidspunktet – og hvorfor skal det tage så lang tid? Input andre steder fra var meget begrænset
Man har gjort op med tanken om bogvalget som noget højtideligt. Som det er nu, kan alle ansatte komme med forslag,. Disse og lånerbestillinger købes altid. Der er mange fordele. Flow’et fra katalog til færdig bog er reduceret dramatisk. Udbuddet er udvidet og e-kataloger/databaser bliver ikke væk, og flere kan kigge samtidig

I dag foregår den danske accession vha. Materialevalgsklienten (Fuijitsu). Tidligere havde man en profil hos en boghandler. Det er slut. Bogmarkedet køres ind med lektørudtalelser i en særskilt base, posterne læses ind i materialevalgsklienten, og to bibliotekarer udvælger materiale ud fra listen, og det valgte sendes tilbage i Aleph. Der sendes en ordreseddel til leverandøren.

Den engelske accession foregår via Starkmanns base, hvorfra fagreferenterne vælger ud og præklassificerer de udvalgte titler. Starkmann sender hver dag en fil med MARCposter på det materiale, som er bestilt dagen før. Posterne bliver splittet op i bunker af 20, som lægges ind manuelt. Når bøgerne kommer er de hyldeklare, hvilket vil sige, at Starkmann forsyner dem med stregkoder, som de selv har trykt, og bøgerne har fagsalsmærkat og ryglabel.

I fremtiden vil MARCposterne blive lagt automatisk ind i AUBOLINE – det er nærmest af forsigtighedsgrunde, det ikke allerede sker. Der vil blive brugt EDI-fakturering.
Man kan så spørge, om biblioteket skal blive ved med selv at udvælge bøgerne eller om leverandørerne i fremtiden vil kunne finde frem til de bøger, som biblioteket skal have.
Ligeledes er det et spørgsmål, om hvordan materialet udvikler sig – vil der overhovedet være bøger i fremtiden?

Ref. HG