.
Leverandører på markedet

To meget forskellige leverandører var repræsenterede: Starkmann, der primært henvender sig til forskningsbibliotekerne, og Bierman & Bierman, der har samarbejde med mange folkebiblioteker. Starkmann har lagt megen vægt på automatisering af visse processer i forbindelse med indkøb og registrering, bl. a. dataleverancer med poster på de leverede bøger, mens Bierman & Bierman yder service i forbindelse med materialevalget.Bernard Starkmann viste firmaets hjemmeside, www.starkmann.com, som var udviklet for at tilbyde kunderne adgang til udvælgelse og bestilling via nettet. Man kan se de nyeste titler for en given, valgt periode, eller man kan oprette et antal konti med hver sin faglige profil og derefter gå ind og få en oversigt over de nye titler for det definerede fagområde. Når man derefter fortager en bestilling, checkes om titlen i forvejen er leveret eller er i bestilling. Ved bestilling er der også felter til inddatering af lokale data (f. eks. Præ-klassifikation). Efter udført bestilling dannes en MARC-post overnight, som kan downloades næste dag. Bogen kan leveres klargjort, i h.t. truftne aftaler. Der findes en facilitet til søgning på bestilte bøger, og der findes en side, hvor man kan følge forbruget for hver konto i h.t. budgettet.

På spørgsmål fra salen, hvorvidt formatet var MARC21, og hvordan konvertering i givet fald foregik, svarede Jesper Bendix, AUB, at de selv konverterede de modtagne data, og det blev opklaret, at data p.t. er formaterede i UK-MARC.

Bernard Starkmann understregede, at de altid er parat til individuelle tilpasninger – dog mod beregning.

Bierman & Bierman var repræsenterede ved Bo Lorenzen og Tom Selmer-Petersen.

Bo Lorenzen indledte med et rids af firmaets historie. Boghandelen i Grindsted tilbyder orientering om – og levering af udenlandske titler til mindre danske biblioteker. Man har altid taget udgangspunkt i indkøb fra bogmessen i Frankfurt, suppleret med løbende information. P.t. tager bibliotekarer fra 7 store biblioteker med B&B til Frankfurt og udvælger det materiale, der præsenteres for folkebibliotekerne.

Tom Selmer-Petersen præsenterede hjemmesiden www.bierman.dk, hvor man kunne se 3 typer af materialer:
Beskrivelse af faglitterære titler fra de seneste 3 års udstillinger ( i 2003 var det 847 titler).
Annotering ved musikbibliotekarer af 250 musikbøger årligt, samt
Liste over udenlandsk skønlitteratur udvalgt af B&B selv.
Herudover leveres også lister over udenlandske edb-bøger, samt lydbøger.

Ref. BHC