.
Generalforsamling og fagligt arrangement

Lørdag den 23. oktober kl. 10 på Nyborg Strand

Program
10-11: Kom og hør om faggruppernes nye struktur!
Som tema forud for Fabitas generalforsamling vil hovedbestyrelsesmedlem Lis Nielsen fortælle om den nye struktur for BFs faglige netværk.

Alle er velkomne og med en tilmelding til Hanne Grau
(mailto:hgr@statsbiblioteket.dk) senest torsdag d. 30. september

Fabita byder på morgenkaffe.

11-12: Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning (se s. …)
 4. Regnskab for 2002-2003 (se s. …)
 5. Forslag til kommende arbejde
 6. Budgetforslag for 2005-2006 (se s. …)
 7. Orientering om valg til bestyrelsen
  • (i flg.vedtægterne er akke på valg. Fra den nuværende bestyrelse har Søren Kaae tilkendegivet, at han ikke genopstiller. Bente herborg, Blide Kürstein, Bodil Dalgaard-Møller og Lone lyk-Jensen genopstiller. Hanne Grau ønsker at træde tilbage, hvis tilstrækkeligt antal kandidater kan skaffes. Meddelelse om kandidatur gives til bestyrelsen, eller meddeles på generalforsamlingen. I flg. Vedtægterne skal der opstille mindst syv kandidater).
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Valg af stemmeudvalg
 10. Evt.

Frokost betales af Fabita

Af hensyn til bestilling af frokost må vi bede om tilmelding, mail til  hgr(snabel-a)statsbiblioteket.dk
senest 30. september 2004.