.
ABM-samarbejdet i registreringsperspektiv

– Samarbejde mellem Arkiver, biblioteker og museer

Fabita – Bibliotekarforbundets faggruppe vedr. kataloger

holder temadag om ABM samarbejde
Torsdag den 2. juni 2005 på Vejle Bibliotek
Hvordan får vi de tre institutioners registreringssystemer til at tale sammen
Hvad kan vi gøre for at optimere samarbejdet på registreringsområdet
Hvad er visionerne og fremtidsmulighederne for ABM samarbejdet

Program

09.30 – 10.00 Kaffe og morgenbrød
10.00 – 10.10 Velkomst og indledning Ruth Hedegaard, Fabita
10.10 – 10.30 Lokalarkivernes registreringsprogram ARKIBAS, ved Asbjørn Hellum, Vejle Stadsarkiv
10.30 – 10.50 Bibliotekernes registreringssystem, ved Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 11.20 Museernes registreringsprogram REGIN, ved Eske Wohlfahrt, Kulturarvsstyrelsen
11.20 – 12.10 Forskning og projekter indenfor ABM-området på Danmarks Biblioteksskole, samt projektet “Analyse af mapning fra ABM-formater til Dublin Core”, ved Haakon Lund, Danmarks Biblioteksskole
12.10 – 13.10 Frokost
13.10 – 13.50 NOKS – Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase, konkret samarbejdsprojekt, ved Torben Tvorup Christensen, projektleder
13.50 – 14.30 Samarbejdsmuligheder og standardisering på registreringsområdet, ved Jens Topholm, Aalborg Stadsarkiv
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 Paneldebat med dagens oplægsholdere. Ordstyrer Erik Thorlund Jepsen, Biblioteksstyrelsen

Pris:
Fabita-medlemmer: Gratis
BF-medlemmer i øvrigt: 150 kr.
Øvrige: 300 kr.

Tilmelding til : Bente Herborg Statsbiblioteket, bhc(snabel-a)statsbiblioteket.dk

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2005
Leif Andresen
Bibliotekskonsulent, Biblioteksstyrelsen. Ansvarlig for bl.a. standardisering og bibliotek.dk i Biblioteksstyrelsen. Formand for Dansk Standard S24 Information og dokumentation og medlem af Dublin Core Metadata Initiative Advisory Board. Medlem af ABM-standard arbejdsudvalget, nedsat af Rigsarkivet, Kulturarvsstyrelsen og Biblioteksstyrelsen på foranledning af kulturministeren

Asbjørn Hellum
Stadsarkivar i Vejle. Formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver og medlem af styregruppen for udviklingen af lokalarkivernes EDB-program Arkibas 4, som er et webbaseret program til afløsning for DOS udgaven.

Haakon Lund
Lektor på Danmarks Biblioteksskole
Daglig leder af IT-udviklingslab, Institut for Informationsstudier

Jens Topholm
Arkivar og souschef på Aalborg Stadsarkiv.
Medlem af ABM-standard arbejdsudvalget

Torben Tvorup Christensen
Cand. mag. i Historie. Projektleder på den nye udgave af NOKS, som bliver færdig her i foråret

Eske Wohlfahrt
Konsulent, Kulturarvsstyrelsen. Er involveret i drøftelser om det centrale webbaserede oversigtsregister “Museernes Samlnger” og indberetnings- og registreringsprogrammet “Regin”. Medlem af ABM-standard arbejdsudvalget